Kotlíkové dotace 2024

Využijte poslední možnost čerpat na výměnu starého kotle dotaci až 180 000 Kč. Zažádat si můžete už jen do 31. 8. 2024, což je zároveň i poslední termín pro výměnu neekologického zdroje tepla, než začne platit zákaz jejich používání.

Kdo má nárok na Kotlíkovou dotaci?

Kotlíkové dotace nabízí vyšší dotační podporu než program Nová zelená úsporám, navíc ji lze čerpat i formou zálohy, tedy ještě před realizací . Na rozdíl od NZÚ ale jsou určeny pouze pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce

 • Dotaci může čerpat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu). Zároveň musí platit, že:
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Kolik lze získat z Kotlíkových dotací a na co?

Z Kotlíkových dotací lze čerpat až 180 000 Kč a pokrýt tak až 95 % pořizovacích nákladů na nový zdroj tepla. Výše podpory se liší podle toho, na jaký zdroj přecházíte.

nový zdroj teplamaximální výše dotace
tepelné čerpadlo (není podporován pouze typ vzduch-vzduch)180 000 Kč
kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+)130 000 Kč
kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+)130 000 Kč

Pozor: Nutnou podmínkou pro možnost čerpání Kotlíkových dotací je, že nahrazujete kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy. Po 1. září 2024 by pak měla být dotována výměna kotlů bez ohledu na emisní třídu, dotační podpora však bude nižší než za stávajících podmínek.

Příklad realizace s využitím Kotlíkové dotace

Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 100-S 4 kW s ohřevem teplé vody 200 l

Cena tepelného čerpadla131 339 Kč
Cena ostatního materiálu76 908 Kč
Cena práce a dopravy53 985 Kč
Celková cena vč. DPH262 233 Kč
Kotlíková dotace180 000 Kč
Vaše investice celkem82 233 Kč

Jaké podklady musíte ke Kotlíkové dotaci doložit?

Žádost o Kotlíkovou dotaci je třeba podat na příslušném krajském úřadě, kde můžete zároveň využít i odborné poradenství.

Při podání žádosti o dotaci je nutné doložit:

 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva,
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • pokud se jedná o rekreační objekt: doklady prokazující, že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • pokud má objekt více vlastníků: písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Po realizaci je potřeba doložit:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • kopii dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu,
 • kopii zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle,
 • kopii faktur/daňových dokladů,
 • případně další doklady, které stanoví příslušný krajský úřad.

Nesplňujete podmínky Kotlíkových dotací? Nevadí

Ti, kdo nejsou nízkopříjmovou domácností, mohou požádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám ve výši až 110 000 Kč. Zde vás čekají jednodušší podmínky a snáz dostupná dotace. Žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám vyřizujeme za naše klientyChcete-li získat Kotlíkovou dotaci, je potřeba podat si žádost individuálně. Ochotně vám ale poradíme a poskytneme všechny potřebné doklady o výměně zdroje tepla.

Program Nová zelená úsporám lze využít nejen na nové vytápění, ale také na pořízení fotovoltaikynabíjecí stanice pro elektromobil nebo třeba celou rekonstrukci domu včetně zateplení.

Další možností financování, která se dá zkombinovat s dotacemi nebo využít i samostatně, je úvěr na tepelné čerpadlo. Ten vám umožní pořídit si špičkové úsporné vytápění bez toho, abyste měli předem našetřeno. Úvěr pak fakticky splácíte z úspor za energie, které vám nový zdroj tepla přinese.

Články na téma dotace