Poslední šance čerpat dotaci za stávajících podmínek.

Koncepce moderního vytápění a návrh vybraných prvků otopné soustavy

Kurz je určen projektantům, instalačním firmám a montérům systémů vytápění. Hlavním cílem školení je stručně přednést klíčové části návrhu systému vytápění s dodatečným komentářem tak, aby měl absolvent přehled o funkci nejdůležitějších prvků systému a orientoval se v požadavcích, které je nutné při návrhu splnit, a které jsou pouze doporučené. Dále jsou prezentovány koncepce běžně používaných zapojení zdroje tepla a distribučních prvků pro menší a středně velké stavební objekty.

Termíny: Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny
Cena: 0 Kč bez DPH
Lektor: Ing. Petr Blasinski, Ph.D.
Woltair Academy

Osnova

BLOK 1: Základní požadavky na návrh vytápění. Strukturovaný popis procesu návrhu vytápění a komentář k nejdůležitějším částem návrhu (požadavky na výpočty, technickou zprávu a výkresy). Základní zákonné a normativní požadavky na vnitřní prostředí typicky navrhovaných provozů (pobytové a pracovní prostředí). 

BLOK 2: Ukázky koncepcí systémů vytápění. Vzorová schémata zapojení zdrojů tepla. Primárně řešeny pro tepelné čerpadla a kombinace v rámci návrhu bivalentních zdrojů. Ukázky jsou prezentovány v podobě funkčních schémat včetně distribuce topné vody pro malé a středně velké stavební objekty. 

BLOK 3: Návrh vybraných částí systému vytápění ve formě řešených příkladů. Návrh zabezpečovacího zařízení (pojistný ventil, expanzní nádoba). Návrh základních prvků pro regulaci výkonu vytápění (čerpadlo, vyvažovací ventil, kvalitativní a kvantitativní regulace). 

BLOK 4: Úvod do internetu věcí (bonusový blok v případě zájmu). Stručná definice internetu věcí. Ukázky prodávaných řešení a jejich kombinace se stávajícími systémy a začlenění do nových realizací. 
 

V ceně

  • 6 hodin odborného školení
  • psací potřeby a poznámkový blok 
  • bonusové studijní materiály 
  • občerstvení

O lektorovi

Ing. Petr Blasinski, Ph.D.

Je lektorem na univerzitě Vysoké učení technické v Brně, kde se primárně věnuje oboru vytápění, chlazení a vzduchotechnika. Je spoluřešitelem vědecko-výzkumných projektů na témata chlazení v datových centrech, analýza účinnosti, metodiky řízení a energetické náročnosti systémů techniky prostředí a hodnocení energeticky úsporných budov. Věnuje se odborným a znaleckým posudkům v oblasti techniky prostředí staveb. Autor nebo spoluautor více než 70 článků v časopisech a konferencích jak v České republice, tak i v zahraničí.

Woltair academy & showroom

Mapa

Na Radosti 399, Praha - Zličín

Mapa
Info

Tomáš Svoboda

[email protected]
Woltair team