Woltair Background

Ověřte si výši dotace na fotovoltaiku

Nevíte si rady? Zavolejte nám na 800 88 77 22 nebo napište na info@woltair.cz

Dotace na fotovoltaiku

Nejčastější

Nová zelená úsporám

Na co lze získat:
 • Tepelné čerpadlo - přechod z plynového kotle, elektrokotle nebo starého kotle na tuhá paliva (až 100 000 Kč)
 • Fotovoltaika (až 160 000 Kč)
Vlastnosti:
 • Upravené podmínky od 15. 2. 2024
 • Bez dodávání daňových dokladů
 • Minimální energetická třída domu D
 • Pro každého bez omezení příjmu

Více informací

Nová zelená úsporám

Další dotační programy

Nová zelená úsporám Light

Na co lze získat:
 • Fotovoltaický ohřev vody v domě (až 90 000 Kč)
Vlastnosti:
 • Podpora seniorů a rodin s nižšími příjmy
 • Vyplacení dotace před nebo po realizaci
 • Žádat se dá pouze online přes web AIS SFŽP ČR
 • Podat žádost můžete do 31. 12. 2024
Více informací

Čistá energie Praha

Na co lze získat:
 • Pouze pro domy v Praze
 • Na tepelné čerpadlo nebo solární ohřev vody
Vlastnosti:
 • Tento program aktuálně nepřijímá žádosti
Více informací

Podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

Podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

V letošním roce došlo k menším změnám v dotačních podmínkách NZÚ pro fotovoltaiku. Nově jsou zvýhodněni žadatelé, kteří se rozhodnou zkombinovat instalaci fotovoltaické elektrárny se zateplením domu; zároveň se snižuje maximální rezervovaný výkon pro připojení do sítě. Na druhou stranu se však otevírají nové výhodné možnosti financování úvěrem s dotací. Fotovoltaika se tak svým vlastníkům i nadále bohatě vyplatí.

Dotační programy určené pro podporu fotovoltaiky

I když došlo v dotačních podmínkách na fotovoltaiku k určitým změnám, stále lze čerpat podporu na solární systémy ze tří dotačních programů: Nová zelená úsporám standardOprav dům po babičceNová zelená úsporám Light

Maximálně lze na fotovoltaiku získat dotaci 220 000 Kč (200 000 dotace na fotovoltaiku + bonus 10 % pro vybrané regiony), od 15. 2. 2024 lze však této částky dosáhnout pouze v případě, že vedle fotovoltaiky budete realizovat i zateplení domu (týká se NZÚ standard i Oprav dům po babičce). Žadatelé, kteří zateplení nebudou provádět, mohou na FVE získat nejvýše 176 000 Kč (160 000 Kč dotace + 10 % bonus pro vybrané regiony). Ať už se zateplením nebo bez, lze dotací pokrýt maximálně 50 % pořizovacích nákladů. Z NZÚ Light lze – co se solárních systémů týče – čerpat pouze na solární ohřev vody, a to maximálně 90 000 Kč.

dotační programNová zelená úsporám standardOprav dům po babičceNová zelená úsporám Light
max. podpora na fotovoltaiku160 000 Kč; při kombinaci se zateplením 200 000 Kč200 000 Kč při kombinaci se zateplením90 000 Kč na solární ohřev vody
max. % pokrytí přímých realizačních výdajů50 %50 %100 %
bonus 10 % pro vybrané kraje, regiony a obceanoanone
podporu lze čerpat předemneanoano
omezeníbez omezení pro všechny vlastníky či spoluvlastníky nemovitostipouze pro ekonomicky aktivní žadatele, kteří nevlastní více než jednu nemovitost; nutné zároveň realizovat i zateplení domupouze pro nízkopříjmové domácnosti

Nová zelená úsporám standard

Nejoblíbenějším dotační programem zůstává i nadále standardní Nová zelená úsporám. Klára Zíková, vedoucí dotačního oddělení ve Woltair, vysvětluje: „Program Oprav dům po babičce má velmi specifické i přísné podmínky a hodí se spíše pro komplexní pojetí renovace. Naši klienti ho proto téměř vůbec nevyužívají a drtivá většina z nich preferuje Novou zelenou úsporám.“ I program Nová zelená úsporám Light je určen jen určitému okruhu žadatelů a nelze z něj čerpat tak vysokou podporu.

Tip: Přečtěte si také, jak získat s Woltair dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Minimální dotovaná instalace je 2 kWp výkonu fotovoltaiky. S každým instalovaným kilowattem a s každou kilowatthodinou baterie se dotační podpora zvyšuje. Tak se můžete dostat až na maximální částku 160 000 Kč, kterou lze dále navýšit o bonusy – při zmíněné kombinaci se zateplením nebo v případě systému, který zároveň slouží i k ohřevu vody. K tomu stále platí 10% bonus pro vybrané kraje, regiony a obce.

 max. podpora od 15. 2. 2024
celková dotace na fotovoltaiku160 000 Kč
základní instalace o výkonu 2 kWp35 000 Kč
každý další kWp instalovaného výkonu8 000 Kč
každý kWh bateriového systému8 000 Kč
tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku125 000 Kč

Pozor, od 15. 2. 2024 nově platí omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě, a to na 50 % z celkového výkonu fotovoltaiky.

Jak se změnily podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku od roku 2023

V dotačních podmínkách došlo od loňského roku ke dvěma zlomovým bodům. Pokud chcete vědět více, přečtěte si:

Dotace na fotovoltaiku – podmínky NZÚ

Kdo může žádat o dotaci na fotovoltaiku? Žadatel:

 • musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti,
 • může se jednat o fyzickou i právnickou osobu,
 • musí zůstat majitelem nemovitosti po celou dobu administrace dotace.

 Jaké parametry musí splnit nemovitost, na níž fotovoltaiku instalujete? Může se jednat o:

 • rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami (může se jednat i o objekt k bydlení),
 • rekreační objekt určený k trvalému bydlení (je potřeba doložit, že zde má žadatel nebo jiná osoba veden trvalý pobyt alespoň poslední dva roky),
 • zemědělská usedlost s alespoň jednou kolaudovanou bytovou jednotkou,
 • novostavba o podlahové ploše maximálně 350 m2, s max. 2 nadzemními podlažími (k nim může mít dům navíc i sklep a půdu),
 • v domě se může nacházet i provozovna či obchod (je zde vedena podnikatelská činnost), ale plocha provozovny nesmí převýšit 50 % celkové plochy nemovitosti.

 Pokud máte novostavbu, tedy nemovitost, která byla zkolaudována před méně než 3 lety, platí pro získání dotace specifické podmínky. „V tomto případě jsou totiž podporována pouze opatření, která nejsou započítána v PENB pro povolení stavby. Pokud je v PENB započtena fotovoltaika, ale reálně nebyla instalována a kolaudace proběhla bez ní, musí se doložit nový PENB dokládající reálný stav nemovitosti a tento PENB musí dosahovat stejné energetické třídy,“ vysvětluje Klára Zíková. 

Tip: Chcete vědět, co je potřeba doložit k žádosti o dotaci z NZÚ? Přečtěte si náš další článek.

Objednání fotovoltaiky i podání žádosti o dotaci jednoduše online

U všech zmíněných dotačních programů probíhá vyřizování žádosti o podporu jednoduše online. Online se dá přitom dnes již vyřídit nejen žádost o dotaci, ale díky moderním technologiím i provést vlastní zaměření a objednat si fotovoltaiku, aniž by bylo potřeba domlouvat si návštěvu obchodního zástupce.

Žaneta Pavlíčková, vedoucí online prodeje ve Woltair uvádí: „Takzvaný self-service jsme zavedli letos a kromě výrazného zrychlení celého procesu ze dvou týdnů na dva dny, které oceňují zákazníci nejen v situaci rychle se měnících dotačních podmínek, přináší také pohodlí a možnost vyřídit vše na dálku.“

Články o dotacích

Znáte nás z médií

Přečtěte si více o společnosti Woltair v článcích těchto prestižních médií, která o nás napsala:

Nejčastěji kladené otázky ohledně dotací