Podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

Podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

V letošním roce došlo k menším změnám v dotačních podmínkách NZÚ pro fotovoltaiku. Nově jsou zvýhodněni žadatelé, kteří se rozhodnou zkombinovat instalaci fotovoltaické elektrárny se zateplením domu; zároveň se snižuje maximální rezervovaný výkon pro připojení do sítě. Na druhou stranu se však otevírají nové výhodné možnosti financování úvěrem s dotací. Fotovoltaika se tak svým vlastníkům i nadále bohatě vyplatí.

Dotační programy určené pro podporu fotovoltaiky

I když došlo v dotačních podmínkách na fotovoltaiku k určitým změnám, stále lze čerpat podporu na solární systémy ze tří dotačních programů: Nová zelená úsporám standardOprav dům po babičceNová zelená úsporám Light

Maximálně lze na fotovoltaiku získat dotaci 220 000 Kč (200 000 dotace na fotovoltaiku + bonus 10 % pro vybrané regiony), od 15. 2. 2024 lze však této částky dosáhnout pouze v případě, že vedle fotovoltaiky budete realizovat i zateplení domu (týká se NZÚ standard i Oprav dům po babičce). Žadatelé, kteří zateplení nebudou provádět, mohou na FVE získat nejvýše 176 000 Kč (160 000 Kč dotace + 10 % bonus pro vybrané regiony). Ať už se zateplením nebo bez, lze dotací pokrýt maximálně 50 % pořizovacích nákladů. Z NZÚ Light lze – co se solárních systémů týče – čerpat pouze na solární ohřev vody, a to maximálně 90 000 Kč.

dotační programNová zelená úsporám standardOprav dům po babičceNová zelená úsporám Light
max. podpora na fotovoltaiku160 000 Kč; při kombinaci se zateplením 200 000 Kč200 000 Kč při kombinaci se zateplením90 000 Kč na solární ohřev vody
max. % pokrytí přímých realizačních výdajů50 %50 %100 %
bonus 10 % pro vybrané kraje, regiony a obceanoanone
podporu lze čerpat předemneanoano
omezeníbez omezení pro všechny vlastníky či spoluvlastníky nemovitostipouze pro ekonomicky aktivní žadatele, kteří nevlastní více než jednu nemovitost; nutné zároveň realizovat i zateplení domupouze pro nízkopříjmové domácnosti

Nová zelená úsporám standard

Nejoblíbenějším dotační programem zůstává i nadále standardní Nová zelená úsporám. Klára Zíková, vedoucí dotačního oddělení ve Woltair, vysvětluje: „Program Oprav dům po babičce má velmi specifické i přísné podmínky a hodí se spíše pro komplexní pojetí renovace. Naši klienti ho proto téměř vůbec nevyužívají a drtivá většina z nich preferuje Novou zelenou úsporám.“ I program Nová zelená úsporám Light je určen jen určitému okruhu žadatelů a nelze z něj čerpat tak vysokou podporu.

Tip: Přečtěte si také, jak získat s Woltair dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Minimální dotovaná instalace je 2 kWp výkonu fotovoltaiky. S každým instalovaným kilowattem a s každou kilowatthodinou baterie se dotační podpora zvyšuje. Tak se můžete dostat až na maximální částku 160 000 Kč, kterou lze dále navýšit o bonusy – při zmíněné kombinaci se zateplením nebo v případě systému, který zároveň slouží i k ohřevu vody (získáte 10 000 Kč, pokud je k fotovoltaice připojen bojler o objemu alespoň 120 l). K tomu stále platí 10% bonus pro vybrané kraje, regiony a obce.

 max. podpora od 15. 2. 2024
celková dotace na fotovoltaiku160 000 Kč
základní instalace o výkonu 2 kWp35 000 Kč
každý další kWp instalovaného výkonu8 000 Kč
každý kWh bateriového systému8 000 Kč
tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku125 000 Kč
dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l10 000 Kč
dodatečný bonus za kombinaci se zateplením domu30 000 Kč

Pozor, od 15. 2. 2024 nově platí omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě, a to na 50 % z celkového výkonu fotovoltaiky.

Jak se změnily podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku od roku 2023

V dotačních podmínkách došlo od loňského roku ke dvěma zlomovým bodům. Pokud chcete vědět více, přečtěte si:

Dotace na fotovoltaiku – podmínky NZÚ

Kdo může žádat o dotaci na fotovoltaiku? Žadatel:

 • musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti,
 • může se jednat o fyzickou i právnickou osobu,
 • musí zůstat majitelem nemovitosti po celou dobu administrace dotace.

 Jaké parametry musí splnit nemovitost, na níž fotovoltaiku instalujete? Může se jednat o:

 • rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami (může se jednat i o objekt k bydlení),
 • rekreační objekt určený k trvalému bydlení (je potřeba doložit, že zde má žadatel nebo jiná osoba veden trvalý pobyt alespoň poslední dva roky),
 • zemědělská usedlost s alespoň jednou kolaudovanou bytovou jednotkou,
 • novostavba o podlahové ploše maximálně 350 m2, s max. 2 nadzemními podlažími (k nim může mít dům navíc i sklep a půdu),
 • v domě se může nacházet i provozovna či obchod (je zde vedena podnikatelská činnost), ale plocha provozovny nesmí převýšit 50 % celkové plochy nemovitosti.

 Pokud máte novostavbu, tedy nemovitost, která byla zkolaudována před méně než 3 lety, platí pro získání dotace specifické podmínky. „V tomto případě jsou totiž podporována pouze opatření, která nejsou započítána v PENB pro povolení stavby. Pokud je v PENB započtena fotovoltaika, ale reálně nebyla instalována a kolaudace proběhla bez ní, musí se doložit nový PENB dokládající reálný stav nemovitosti a tento PENB musí dosahovat stejné energetické třídy,“ vysvětluje Klára Zíková. 

Tip: Chcete vědět, co je potřeba doložit k žádosti o dotaci z NZÚ? Přečtěte si náš další článek.

Objednání fotovoltaiky i podání žádosti o dotaci jednoduše online

U všech zmíněných dotačních programů probíhá vyřizování žádosti o podporu jednoduše online. Online se dá přitom dnes již vyřídit nejen žádost o dotaci, ale díky moderním technologiím i provést vlastní zaměření a objednat si fotovoltaiku, aniž by bylo potřeba domlouvat si návštěvu obchodního zástupce.

Žaneta Pavlíčková, vedoucí online prodeje ve Woltair uvádí: „Takzvaný self-service jsme zavedli letos a kromě výrazného zrychlení celého procesu ze dvou týdnů na dva dny, které oceňují zákazníci nejen v situaci rychle se měnících dotačních podmínek, přináší také pohodlí a možnost vyřídit vše na dálku.“

Výhodné financování fotovoltaiky úvěrem s dotací

Přesto, že se dotační podmínky na fotovoltaiku v letošním roce mírně zkomplikovaly a pro některé žadatele se snížila maximální částka, na níž mohou dosáhnout, se pořízení fotovoltaiky stále bohatě vyplatí.

Fotovoltaický systém totiž domácnosti přináší zpravidla tak vysoké úspory za energie, že se návratnost investice pohybuje v jednotkách let. S ohledem na pravidelné úspory dává smysl i financovat fotovoltaiku úvěrem. Částka, kterou měsíčně ušetříte za elektřinu, totiž při optimálním dimenzování systému značně převýší pravidelnou splátku. Úvěr tak fakticky splácíte z úspor za energie

„Proto roste zájem o financování fotovoltaiky prostřednictvím úvěru, které volí 20 % zákazníků. Navázali jsme kvůli tomu dokonce partnerství s Českou spořitelnou, které zákazníkům umožňuje získat tepelné čerpadlo či fotovoltaiku včetně instalace pomocí částečného nebo kompletního úvěru se zvýhodněným úrokem,“ dodává Klára Zíková.

Nyní je financování úvěrem ještě výhodnější – stavební spořitelny totiž přichází s novým produktem – úvěrem s dotací. Například Stavební spořitelna České spořitelny, s níž dlouhodobě spolupracujeme, poskytuje klientům Úvěr od Buřinky pro budoucnost s dotací. Jeho hlavní benefity jsou: 

 • Až o polovinu nižší splátky. I když se rozhodnete pro kompletní úvěr, výše splátek se počítá, jako kdybyste úvěr již částečně umořili dotací (kterou však reálně dostanete až později). Díky tomu budete mít splátky nižší o desítky procent nebo dokonce až o polovinu.
 • Prostředky získáte hned po akceptaci dotace. Tedy po vyjádření SFŽP, že máte na dotaci nárok a požadovaná podpora je pro vás rezervována.
 • Vyplacenou dotaci následně můžete využít k mimořádné splátce úvěru. Mimořádná splátka je zdarma.

Jak vám tento článek pomohl?