Dotace na novostavbu: Jak získat maximální podporu na nové bydlení

Dotace na novostavbu: Jak získat maximální podporu na nové bydlení

Stavíte dům nebo o tom uvažujete? Na co všechno můžete čerpat státní dotaci, abyste vámi investovanou částku snížili na minimum?

Investujte do moderního bydlení, stát vás podpoří

Stavba rodinného domu je velkým životním rozhodnutím a závazkem, který přináší mnoho výhod, ale pochopitelně i finanční náročnost. Proto je dobré vědět, že existuje dotační podpora od státu, která vám může výrazně pomoci snížit náklady na stavbu a zároveň přispět k ekologii a energetické efektivitě domu.


Dotace na novostavbu v kostce

 • Za novostavbu je považována nemovitost, u níž ještě neuplynuly tři roky od kolaudace.
 • K žádosti o dotaci musíte doložit energetický průkaz budovy (PENB, tzv. „energetický štítek“).
 • Pro podporu z programu NZÚ, oblast B – Novostavba musí dům mít v PENB třídu A.
 • V oblasti B nelze čerpat dotaci na rekreační objekt (chatu, chalupu), ani když se využívá k trvalému bydlení.
 • Na opatření, která máte zahrnuta v PENB pro povolení stavby, nemůžete čerpat dotaci z oblasti C – Zdroje energie.
 • Pokud máte v projektu elektrokotel a rádi byste si pořídili tepelné čerpadlo s dotací, musíte elektrokotel nejdřív minimálně dvě zimy používat k vytápění a doložit to vyúčtováním za elektřinu.

Ze kterého dotačního programu jsou dotované novostavby?

Na podporu nového bydlení je určen program Nová zelená úsporámoblast B – Novostavba. Zatímco v jiných dotačních programech získáte podporu na jednotlivá opatření (například pořízení nového zdroje tepla nebo na zateplení střechy, v případě dotace na novostavbu jde o fixní částku 535 000 Kč na jeden rodinný dům, který musí splnit určité podmínky.

Pokud chcete čerpat i dotaci třeba na pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky, musíte při žádost o dotaci dodržet speciální postupy. Které? Poradíme vám na konci tohoto článku!

Kdo může žádat o dotace na dům a za jakých podmínek

Z této oblasti můžete čerpat dotace na stavbu domu nebo na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností využívající energii z obnovitelných zdrojů. Žádat o ni může:

 • První vlastník nebo stavebník rodinného domu.
 • Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby. Ale pouze v případě, že první vlastník dotaci na tuto novostavbu již nečerpal.
 • Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky.

Proč maximálně do dvou let od dokončení stavby? Program NZÚ takto pro oblast B vymezuje pojem novostavba – tj. jedná se o stavbu, která je v katastru nemovitostí zapsána méně než dva roky. Po uplynutí této doby už se daná nemovitost bere jako stávající stavba, nikoli novostavba. I na ni pak samozřejmě můžete čerpat dotaci, ale už to bude z jiné oblasti, případně jiného dotačního programu (konkrétně 3 roky od kolaudace můžete čerpat dotaci na pořízení fotovoltaiky nebo na výměnu zdroje tepla z oblasti C – podrobněji o tom píšeme dále).

Tip: Podívejte se na aktuálně otevřené dotační programy a oblasti, z nichž můžete čerpat podporu na rekonstrukci rodinného bydlení, zateplení, výměnu zdroje vytápění, pořízení fotovoltaiky nebo třeba solárního ohřevu vody. Změny v dotacích, které platí od září 2023 jsme pro vás shrnuli do dalšího článku.

Co musí dům splnit

 • Stáří domu maximálně 2 roky od dokončení stavby
 • Energetická náročnost kategorie A – pasivní nebo nízkoenergetický dům
 • Nadstandardní izolace, systém řízeného větrání s rekuperací tepla, okna s trojskly
 • Dům nesmí pro vytápění využívat přímé spalování fosilních paliv (platí od 1. 7. 2022)

Pozor: Dotaci na novostavbu nemůžete bohužel získat na stavbu určenou pro rekreaci (chatu, chalupu), a to ani v případech, kdy ji budete využívat pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

stavba domu.webp

Ekologické technologie pomohou snížit energetickou náročnost domu i výdaje za energie

Abyste dotaci na novostavbu získali, musí dům využívat energii z obnovitelných zdrojů, například fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo. Tak nejen dosáhnete požadované energetické náročnosti domu, ale zároveň si i do budoucna zajistíte nízké výdaje za energie a zdravé ovzduší

Jak už ale bylo řečeno, v rámci dotační oblasti B, tedy v případě novostavby, na tyto technologie speciální podporu nedostanete – pouze fixní částku 535 000 Kč na celý dům bez ohledu na to, kolik opatření pro snížení energetické náročnosti jste zrealizovali, a kolik prostředků jste do nich museli investovat. Pro tyto případy je tu oblast C – Zdroje energie, jenže ta se na novostavby nevztahuje. Jak z ní čerpat prostředky i tak?

 • Pokud tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku máte zahrnutou v projektu a/nebo uvedenou v PENB, tedy v průkazu energetické náročnosti budovy, už na ně dotaci z oblasti C nedostanete.
 • Jestliže ale požadovanou energetickou náročnost splníte za použití jiných opatření, můžete o fotovoltaiku nebo čerpadlo žádat v rámci oblasti C, nicméně až po uplynutí 3 let od kolaudace domu.
 • Dotace na tepelného čerpadlo v novostavbě lze získat tak, že si jako původní zdroj tepla nainstalujete elektrokotel, který po uplynutí tří let vyměníte za čerpadlo, na nějž pak můžete čerpat dotaci opět z oblasti C – jako na výměnu neekologického zdroje vytápění. Důležité: od září 2023 platí pro tuto výměnu elektrokotle nová podmínka: k žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo budete muset přiložit vyúčtování za elektřinu za poslední dva roky jako důkaz, že jste elektrokotel skutečně využívali k vytápění.

Pozor: Pokud máte v projektu uvedenou technologii (například tepelné čerpadlo), kterou se v průběhu realizace rozhodnete změnit (např. nakonec instalovat elektrokotel), musíte o této změně informovat stavební úřad, jinak vám hrozí vysoká pokuta.

Tip: Plánujete, že do vašeho nového domu přidáte nová zařízení teprve po uplynutí 3 let od kolaudace, abyste na ně mohli čerpat dotaci z oblasti C? Pak s budoucím umístěním těchto technologií počítejte už při stavbě, ať na ně máte dostatek prostoru a přípravu na zapojení, abyste pak do domu nemuseli provádět další zbytečné zásahy, jako je třeba sekání do zdí či stropů.

S dotacemi vám poradí naši zkušení specialisté

Jde vám ze všech těch dotačních programů, oblastí a opatření hlava kolem? Nechte si poradit od našich dotačních specialistů, kteří vám doporučí nejvýhodnější řešení pro vaši domácnost a pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku od Woltair, zajistí vám veškeré potřebné podklady pro podání žádosti. Dotaci z programu Nová zelená úsporám z oblasti C vyřídí kompletně za vás. Kontaktujte nás ještě dnes.

Pomůžeme vám vybrat tepelné čerpadlo a fotovoltaiku na míru

Nevíte si rady? Zavolejte nám na 800 88 77 22 nebo napište na info@woltair.cz

Jak vám tento článek pomohl?