Woltair Background

Rozšíření fotovoltaiky

Nechte si rozšířit svou solární elektrárnu, abyste mohli využívat vyrobenou energii na maximum. Tuto službu nabízíme pouze stávajícím zákazníkům, kteří už mají fotovoltaiku od společnosti Woltair.

Woltair Logo

Získejte nezávaznou nabídku

Chcete si objednat rozšíření fotovoltaiky nebo o něm uvažujete? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a my se vám co nejdříve ozveme. Pozor: Tuto službu nabízíme pouze zákazníkům, kteří mají fotovoltaiku od společnosti Woltair.

Proč rozšířit fotovoltaiku?

Maximální nezávislost na distribuční síti

Maximální nezávislost na distribuční síti

Nové možnosti využití

Nové možnosti využití

Využívání solární energie k chlazení, ohřev bazénu, nabíjení elektromobilu atd.

Provoz bez licence

Provoz bez licence

Provozovat fotovoltaiku bez licence lze až do výkonu 50 kW

Rozšíření fotovoltaiky a co všechno s ním souvisí

Rozšíření fotovoltaiky a co všechno s ním souvisí

Rozšíření fotovoltaiky většinou neznamená, že se jen přidá pár dalších panelů a na střechu a je hotovo. Protože se jedná o komplexní systém, dost možná bude potřeba obměna některých komponent (zejm. střídače a rozvaděče) či navýšení kapacity baterií. Je nutné pohlídat si také platnou legislativu a ujistit se, že rozšířením fotovoltaiky neporušíte podmínky získání dotace, pokud jste ji na pořízení solárního systému čerpali.

Máte fotovoltaiku od Woltair? Získejte nezávaznou nabídku na její rozšíření

Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme. 

Nejsnazší řešení: Fotovoltaika pro maximální nezávislost na distribuční síti

S ohledem na výše uvedené je nejjednodušší, když si hned na počátku pořídíte fotovoltaickou elektrárnu o takovém výkonu, abyste byli po většinu roku v podstatě nezávislí na distributorovi, takže ji později už nebudete muset zvětšovat. Je dobré vzít do úvahy i budoucí vývoj – tedy pokud např. předpokládáte, že časem rozšíříte rodinu či že v budoucnu budete využívat nabíjecí stanici pro elektromobil nebo chcete v létě chladit domácnost tepelným čerpadlem nebo klimatizací apod.

V současné době už není potřeba volit fotovoltaiku menší, jste-li limitováni financemi. Až polovinu pořizovacích nákladů vám pokryje dotace z programu Nová zelená úsporám a zbytek můžete financovat výhodným úvěrem. Díky tomu můžete mít fotovoltaiku i zcela bez vlastní investice. Splátky úvěru pak budete jednoduše hradit z úspor za energie, které vám fotovoltaika přinese, a ještě i tak ušetříte.

Důvody k rozšíření FVE

V dnešní době potřebujeme elektřinu k životu skoro stejně naléhavě jako kyslík – k práci i k usnadnění běžného chodu domácnosti využíváme dnes a denně řadu spotřebičů napájených elektřinou. Zároveň jsme, s ohledem na situaci ve světě, svědky odklonu od využívání zemního plynu a fosilních paliv obecně; naopak narůstá potřeba využívat obnovitelné zdroje energie, abychom alespoň částečně zpomalili dopady klimatické krize.

Je tedy jen logické, že fotovoltaika zažívá v současnosti takový boom, a že se ji moderní domácnosti snaží využít na maximum a přistupují tedy i rozšiřování stávajících solárních systémů. V minulosti platil limit na fotovoltaiku 10 kW, zatímco od roku 2023 je možno provozovat fotovoltaiku až do 50 kWaniž byste k tomu potřebovali licenci.

Rozšíření FVE – co je potřeba promyslet a vyřešit předem

Fotovoltaický systém je třeba optimálně nadimenzovat. Nedá se totiž říct, že největší řešení bude vždy nejlepší. Výkon fotovoltaiky by měl pokrýt co největší poměr energetických nároků domácnosti.

Nejlépe totiž vyrobenou energii zhodnotíte, když ji ihned využijete, případně uložíte do baterie pro použití v následujících několika dnech. I odprodej přebytků zpět do sítě nebo (do budoucna) sdílení vyrobené energie vám přinese zisk, ale minimálně v současné situaci se tato varianta dostatečně nezhodnotí. Předimenzované řešení znamená zbytečně vysoké pořizovací náklady a neúměrně dlouhou návratnost fotovoltaiky.

Proto doporučujeme svěřit návrh rozšíření FVE do rukou odborníků, kteří vám vytvoří návrh na míru potřebám vaší domácnosti, aby se vám to co nejvíc vyplatilo. Expert na fotovoltaiku vám vysvětlí, jak postupovat v případě rozšíření stávající FVE o další nové panely a zároveň vás upozorní, co si pohlídat. Především:

 • Nutnost vypracování nové projektové dokumentace.
 • Přidání panelů na střechu a tedy navýšení výkonu fotovoltaiky bude pravděpodobně vyžadovat výměnu střídače, který byl původně navržen pro nižší výkon.
 • Pokud vzniknout pochybnosti, zda vaše střecha unese zvýšenou zátěž v podobě dalších solárních panelů, možná bude potřeba nechat vypracovat statický posudek.
 • Pravděpodobně bude potřeba navýšit kapacitu bateriového úložiště. Baterie jsou sice nejdražší položkou v rozpočtu, v praxi však k nezaplacení. Přečtěte si, proč se vyplatí investovat do baterie.
 • Možná bude potřeba úprava elektroměrového sloupku, pozor – každý distributor má trochu jiné požadavky, které je nutné splnit.
 • Navýšení výkonu FVE bude vyžadovat také novou žádost o připojení do distribuční sítě a také návštěvu revizního technika, který zkontroluje funkčnost a bezpečnost rozšířeného systému.
 • Pokud jste na pořízení fotovoltaiky čerpali dotaci, systém i po rozšíření musí splňovat podmínky platné v době čerpání dotace (podrobnosti se dozvíte níže).
 • Pozor si dejte na to, aby rozšířením fotovoltaiky nedošlo k zániku záruky na dílo a komponenty.

Rozšíření FVE a dotace

V minulosti bylo možné i pro tento účel získat podporu od státu. Nyní však dotace na rozšíření fotovoltaiky již čerpat nelze. Podporována je pouze instalace nových solárních systémů. Pokud jste v minulosti již dotaci na fotovoltaiku čerpali a nyní se chystáte systém rozšířit, je nutné dodržet určitá pravidla, abyste neztratili nárok na již obdrženou dotaci:

 • Prokázat, že dotovaná instalace a aktuální rozšiřování proběhly podle oddělených smluv a nejedná se třeba jen o dodatek k původní smlouvě.
 • Dodržet podmínky platné v době čerpání dotace (např. že min. 70 % vyrobené energie bude spotřebováno v domácnosti – pokud bylo o dotaci žádáno před rokem 2021).
 • Nechat si vytvořit novou projektovou dokumentaci.
 • Zajistit novou revizi a povolení pro připojení do distribuční sítě

Tip: Ohlídejte si, abyste ve smlouvě na rozšíření fotovoltaiky měli zakotvenu možnost bezplatně od smlouvy odstoupit v případě, že by distributor nepovolil navýšení rezervovaného výkonu a tím pádem připojení rozšířeného systému do sítě.

Jak postupovat v případě rozšíření stávající fotovoltaiky o další nové panely?

Doplnění dalších solárních panelů do systému vyžaduje revizi projektové dokumentace a zohlednění technických limitů, jako je kapacita střídače a dostupné místo pro nové panely a nosnost střechy, na níž budou umístěny.

Další možnosti rozšíření fotovoltaiky

Vedle přidání dalších panelů existují 4 hlavní možnosti rozšíření FVE:

 1. Přidání baterie ke stávající fotovoltaice, která dosud nepracovala s akumulací energie. Doplnění baterie je logickým krokem ke zvýšení efektivity FV. Tato úprava vyžaduje také pořízení hybridního měniče, který reguluje tok elektřiny z různých zdrojů.
 2. Rozšíření kapacity baterie u stávající elektrárny. V případě zvětšování kapacity bateriového úložiště by se neměly kombinovat baterie výrazněji rozdílného stáří, protože by to mohlo způsobit technologické potíže. Vlastnosti baterií (zejm. jejich vnitřní napětí) se v průběhu času mění a baterie s různými vlastnostmi pak budou obtížně navzájem „spolupracovat“. Nové baterie by tedy neměly být o více než o rok starší než původní baterie. V opačném případě bude potřeba stávající baterie vyměnit za nové s větší kapacitou. Celková kapacita úložiště by měla mít maximálně dvojnásobnou kapacitu oproti instalovanému výkonu fotovoltaické elektrárny.
 3. Přidání solárního ohřevu vody. Zde je nutné správně navrhnout požadovaný výkon s ohledem na celkovou spotřebu TV a vhodně zvolit velikost zásobníku teplé vody.
 4. Instalace tepelného čerpadla. Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky vám přinese další výrazné úspory za energie, což ještě více zkrátí návratnost celého řešení – s využitím státních dotací dokonce i na pouhé 4 roky.

Máte zájem o rozšíření fotovoltaiky?

Chcete navýšit kapacitu vaší domácí fotovoltaiky? Rozšíření stávajícího systému provádíme zákazníkům, kteří mají fotovoltaiku od Woltair, abychom nenarušili záruky na dílo a komponenty od jiných společností. Uděláme analýzu energetických potřeb vaší domácnosti, navrhneme vám individuální řešení a provedeme rozšíření vaší fotovoltaiky. Kontaktujte nás ještě dnes, ať můžete co nejdříve využívat svou domácí elektrárnu na maximum!

Články o fotovoltaice