Dotace na fotovoltaiku pro obce

Dotace na fotovoltaiku pro obce

Výhodné dotace na fotovoltaiku mohou od státu získat nejen domácnosti, ale také obce, bytové domy, bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek. V kombinaci s novými možnostmi komunitního sdílení elektřiny je dotovaná fotovoltaika pro obce skvělou možností, jak maximálně využít obnovitelné zdroje v co nejširším měřítku a napříč republikou.

Jaké jsou podmínky získání dotace na fotovoltaiku pro obce

Obce mohou čerpat podporu na fotovoltaiku a další opatření z několika zdrojů. Jsou to především:

Tip: Zajímají vás také možnosti využití dotace na fotovoltaiku pro rodinné domy? Přečtete si i náš další článek.

Kdo může v tomto segmentu žádat o dotaci

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Na co lze žádat podporu a další podmínky

 • Lokalita České republiky
 • Může se jednat i o památkově chráněnou budovu
 • Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 1. 1. 2021
 • Maximálně lze dotací pokrýt od 30 až do 75 % přímých realizačních výdajů (konkrétní výše záleží na zvoleném dotačním programu; vyšší míra podpory je určena menším obcím)
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace
 • Žadatel musí spotřebovat minimálně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny

Víte, že…? 1. 7. 2024 nabude účinnosti novela energetického zákona (Lex OZE II), která v praxi umožní komunitní sdílení elektřiny napříč celou elektrizační soustavou ČR. V rámci energetického společenství (SVJ, domácností, obcí, škol, úřadů nebo malých firem) bude umožněno snadno sdílet elektřinu ze společných výroben a využívat ji tak skutečně na maximum.

Výše dotace z Modernizačního fondu

Výše dotační podpory záleží na velikosti realizované fotovoltaické elektrárny. Celková částka se odvíjí od celkového instalovaného výkonu, kapacity bateriového úložiště a počtu bytových jednotek, které sdílí elektřinu vyrobenou daným solárním systémem.

instalované části FV systémuvýše podpory
1 kWp instalovaného výkonu solárních panelů22 000 Kč
1 kWh baterie na bázi lithia 15 000 Kč
za bytovou jednotku sdílející vyrobenou elektřinu z fotovoltaiky15 000 Kč

Dotace na fotovoltaiku pro obce dle počtu obyvatel

Podmínky dotací na fotovoltaiku se mírně liší podle velikosti dané obce (určující je stav k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu). Podpora v rámci Modernizačního fondu, konkrétně jeho programu RES+, je totiž rozdělena do dvou výzev:

Fotovoltaika pro menší obce do 3 000 obyvatel

Maximální výše dotace10 000 000 Kč
Procentuální podpora max.75 %
Na co lze uplatnitpořízení fotovoltaiky na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně bateriového úložiště; rekonstrukce střech a související elektroinstalace
Podávat žádosti lze do31. 10. 2024

Fotovoltaika pro velké obce nad 3 000 obyvatel

Maximální výše dotace50 000 000 Kč
Procentuální podpora max.45 %
Na co lze uplatnitpořízení fotovoltaiky na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a na veřejné pozemky; pořízení bateriového úložiště; rekonstrukce střech a související elektroinstalace
Podávat žádosti lze do31. 10. 2024

Přejděte na obnovitelné zdroje energie i vy

I vaše obec, rodinný nebo bytový dům, kde bydlíte, může využívat sluneční energii, která je zdarma dostupná po celý rok. Díky státním dotacím je to řešení dosažitelné prakticky pro každého. Vedle výrazných úspor za energie (až o 80 % nižší roční náklady) a značné nezávislosti na distribuční síti zároveň přispějete ke snižování produkce emisí skleníkových plynů, a tedy k udržitelné budoucnosti pro nás všechny.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku