Sníh,výpadekproudu,požár.Fotovoltaikaanečekanésituace

Sníh, výpadek proudu, požár. Fotovoltaika a nečekané situace

Ať už o fotovoltaice teprve uvažujete, nebo už je dávno právoplatným členem vaší domácnosti, možná vám některé otázky ohledně jejího fungování v nenadálých situacích nedají spát. Pojďme se na ně podívat, ať může být váš život plný jistoty a klidu, tedy toho, co s domácí fotovoltaickou elektrárnou doopravdy přichází.

Ať už o fotovoltaice teprve uvažujete, nebo už je dávno právoplatným členem vaší domácnosti, možná vám některé otázky ohledně jejího fungování v nenadálých situacích nedají spát. Pojďme se na ně podívat, ať může být váš život plný jistoty a klidu, tedy toho, co s domácí fotovoltaickou elektrárnou doopravdy přichází.

Vypadl proud. Co teď?

Fotovoltaika při výpadku proudu nebude potřebovat žádné vaše zásahy. Proto ji nemusíte zapínat ani vypínat, zvládne výpadek sama. Díky full back-up rozvaděči se systém automaticky přepne do záložního režimu a bude čerpat energii z fotovoltaické baterie. Toto přepnutí proběhne v rámci několika milisekund, takže výpadek proudu ani nezaznamenáte. Okamžitě se spustí tzv. zálohované okruhy, kdy budete mít zachované fungování světla, zabezpečovacího systému, čerpadlových skupin, Wi-Fi, TV i zásuvek v kuchyni.

Přišla zima. Přišel mráz.

A sníh. Určitě vás to také napadlo. Vadí střešní elektrárně napadané sněhové vločky? Dokáže vyrábět elektřinu i v zimním období? Buďte bez obav. Sníh, vlhkost ani mráz solární elektrárnu neznehodnotí. Zasněžené panely budou muset jen chvíli počkat, než sníh roztaje, aby mohly vyrábět elektřinu. 

Ačkoliv se může zdát, že elektrárna v zimě odpočívá, ve skutečnosti elektřinu v menším množství vyrábí i v tomto období – účinnost solárních panelů je při nízkých teplotách dokonce vyšší než v horku. Nepoužívejte prosím žádné smetáky ani košťata k odklízení námrazy či bílé peřiny. Panely jsou velmi hladké a při slunečním záření z nich sníh sklouzne sám.

Tip: Více o tom, jak funguje fotovoltaika v zimě, si přečtěte v dalším článku.

Pomoc, hoří!

Fotovoltaika pro vás neznamená vyšší riziko požáru. Při správné instalaci a údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie, jak potvrzuje i stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR. Pokud by u vás doma začalo hořet, volejte hasiče na lince 150. Ti už si se vším poradí. Hašení domu s fotovoltaikou pouze vyžaduje zvýšenou opatrnost – je totiž potřeba postupovat, jako by se jednalo o zařízení pod napětím. Při slunečním svitu totiž panely stále vyrábějí elektřinu, i když jsou odpojené od střídače.

Pro maximální bezpečnost se dá nainstalovat fotovoltaický požární vypínač – tzv. Rapid Shutdown odpojovač, který zajistí vypnutí výstupu elektrického proudu z fotovoltaiky. Tak se minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem a zároveň se chrání samotný solární systém před poškozením.

Solární panely bez odběru elektřiny

Hrozí, že se přehřejí panely, které jsou dlouhodobě bez odběru elektrické energie? Nemusíte mít obavy. I když panely ponecháte v létě na přímém slunci a neodebíráte vyrobenou elektřinu (například když jste právě na dovolené), žádné riziko přehřátí ani poškození jim nehrozí. Pokud není energie využívána panel vykazuje plné napětí naprázdno a nic jiného se s nimi neděje.

Poškozené solární panely a co s nimi

Nechte si fotovoltaiku kontrolovat v rámci pravidelných servisních prohlídek alespoň jednou za tři roky. Expert na fotovoltaiku při nich zkontroluje celý systém a dokáže odhalit případné problémy v počátcích. Vřele doporučujeme naši Nadstandardní záruku až na 10 let, která zahrnuje pravidelné kontroly i veškeré případné opravy, včetně práce a dopravy.

Dobrou zprávou je, že fotovoltaické panely mají velice dlouhou životnost (i 40 let). Budou vám tedy spolehlivě sloužit dlouhé roky. A až doslouží, dají se panely z více než 90 % recyklovat! Chcete se dozvědět víc nebo si rovnou nechat sestavit nezávaznou kalkulaci na fotovoltaiku na klíč? Kontaktujte nás ještě dnes.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma fotovoltaika