TopítenaiDnes:Sehnatdobréhořemeslníkajeproblém.Technologickýstartuptochcezměnit

Topíte na iDnes: Sehnat dobrého řemeslníka je problém. Technologický startup to chce změnit

Sehnat spolehlivého řemeslníka bývá problém. A když se to podaří, komunikace s ním je občas komplikovaná. U složitějších zakázek se stává, že jeden řemeslník neví, co den před ním udělal jeho kolega. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/remeslo-digitalizace-startup-remeslnici-online.A190926_091912_ekonomika_jadv

 

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma o nás