TopítenaTZB-info:Příkladdigitalizaceřemesla,kteráulehčíprácizahlcenýmtopenářům

Topíte na TZB-info: Příklad digitalizace řemesla, která ulehčí práci zahlceným topenářům

Topenářské služby jsou hůře dostupné a komunikace je nedostačující. Nedostatky by přitom mohla snadno vyřešit příslušná digitalizace. woltair.cz vyvíjí systém, který celý proces podstatně zjednodušuje a pomocí svého online řešení nabízí také zákazníkům jednoduché, přehledné a rychlé jednání s topenáři.

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/19766-topite-cz-priklad-digitalizace-remesla-ktera-ulehci-praci-zahlcenym-topenarum

 

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma o nás