Budeme potřebovat hlukovou studii?

Šmídovi 14. červenec 2020

Vážení technici, plánujeme investici do budoucna a vyvstává nám mnoho otázek. Jedna zní: Potřebují všichni hlukovou studii čerpadla?

Odpověď:

Dobrý den, hlukový studie, někdy označovaná jako akustická studie, je třeba po vyžádání příslušného stavebního úřadu. Neexistuje jednoznačný případ, kdy je studie vyžadována, záleží opravdu na konkrétní situaci a na konkrétním stavebním úřadě. Studie prověří daný typ čerpadla s jeho umístěním a navrhne případné opatření pro snížení hladiny hluku. Cena studie se pohybuje okolo 10 000 Kč.

Karel Náprstek Karel Náprstek
14. červenec 2020

Další dotazy