Geotermální tepelné čerpadlo

Geotermální tepelné čerpadlo (TČ) je systém, který využívá tepelnou energii zemského jádra pro vytápění a chlazení budov. Představuje ekologicky šetrný způsob získávání tepla či chladu, což pomáhá snižovat náklady na energii a emise skleníkových plynů. Tepelné čerpadlo funguje tak, že odebírá teplo z hloubky zemské kůry nebo podzemní vody a přenáší ho do vnitřního prostoru budovy.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla