Green Deal

Green Deal představuje integrovaný rámec pro ekologickou politiku a hospodářský růst. Jedná se o strategii zaměřenou na snižování emisí skleníkových plynů a podporu udržitelných technologií a postupů v různých odvětvích. Cílem Green Deal je dosáhnout klimatické neutrality, což zahrnuje investice do obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a udržitelného zemědělství. Tato iniciativa má vytvořit ekonomiku, která bude šetrnější k životnímu prostředí, podporovat inovace a vytvářet pracovní místa v odvětvích souvisejících s udržitelností.