Hromadné dálkové ovládání | HDO

Hromadné dálkové ovládání, známé pod zkratkou HDO, je inteligentní řešení pro regulaci odběru elektrické energie. Využívá se v domácnostech s vyšším odběrem elektřiny, například pro účely vytápění, ohřevu vody nebo nabíjení elektromobilů.

Hlavní myšlenkou HDO je umožnit spotřebitelům čerpat elektřinu za výhodnějších podmínek v určitých časových úsecích. Tyto úseky, během nichž se aplikuje nižší tarif, jsou obecně nazývány "nízkým tarifem". Když není nízký tarif aktivní, platí se standardní, vyšší tarif, takzvaný "vysoký tarif".

Časy přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem jsou určovány distributorem elektrické energie a mohou se lišit v závislosti na regionu a konkrétní dohodě s odběratelem. Distributor takto přizpůsobuje zatížení elektrické sítě aktuálním potřebám a předchází možným výkyvům a nestabilitě v dodávce elektrické energie.

HDO tak představuje optimální řešení pro všechny zúčastněné strany. Distributor může efektivněji řídit zatížení sítě a spotřebitel může ušetřit na nákladech za elektřinu tím, že plánuje větší spotřebu do časů nízkého tarifu. To může být obzvláště výhodné pro domácnosti s fotovoltaickými panely nebo tepelnými čerpadly, které dokážou akumulovat energii.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku