Hloubka vybití baterie (DoD)

Hloubka vybití baterie, známá také pod anglickým termínem Depth of Discharge (DoD), je klíčovým ukazatelem, který vyjadřuje míru, do jaké je baterie vybitá ze své maximální kapacity. Pokud uvádíme DoD 0 %, znamená to, že je baterie plně nabitá, zatímco DoD 100 % indikuje, že je baterie úplně vybitá.

DoD je podstatná pro správnou péči a dlouhodobé využití baterie, protože určuje, jaký procentuální podíl energie můžeme bezpečně odebrat z baterie, aniž bychom zkrátili její životnost. Je důležité si uvědomit, že čím hlouběji baterii vybíjíme, tím rychleji dochází k jejímu opotřebení. To znamená, že baterie, která je často vybíjena do stavu s vysokou hodnotou DoD, nebude mít tak dlouhý život jako baterie, která je vybíjena jen zčásti.

V kontextu systémů pro ukládání energie, jako jsou například domácí bateriové systémy společně s fotovoltaickými panely, je důležité při výběru baterie zohlednit hodnotu DoD. Například baterie s vyšší hodnotou DoD může poskytnout více užitečné energie pro každý cyklus nabití a vybití, a tím prodloužit celkovou dobu, po kterou je můžete efektivně využívat. Máte-li baterii, která je designována tak, aby snesla vyšší DoD, můžete z ní získat více energie při každém vybíjení, aniž byste přitom riskovali její předčasné opotřebení.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku