Hydrobox

Hydrobox je klíčovou komponentou splitového systému tepelného čerpadla, který je typicky tvořen dvěma jednotkami - vnitřní a vnější. Vnitřní jednotka, nazývaná právě hydrobox, hraje v tomto systému důležitou roli.

Srdcem hydroboxu je kondenzátor, což je zařízení, které přeměňuje plynný chladicí prostředek přicházející z vnější jednotky zpět na kapalinu. Tento proces uvolňuje teplo, které je pak využito pro ohřev vody nebo vzduchu v rámci vašeho bydlení.

Kromě kondenzátoru hydrobox obsahuje také důležité součásti sekundárního okruhu tepelného čerpadla. Tyto součásti zajišťují přemístění tepla do vašeho otopného systému. Například mohou zahrnovat cirkulační čerpadlo, které přenáší ohřátou vodu do otopných těles nebo do zásobníku teplé vody.

Hydrobox může obsahovat také další prvky, jako jsou filtry, řídicí jednotka, expanzní nádoba nebo bezpečnostní prvky jako pojistné ventily. Design a konkrétní komponenty hydroboxu mohou být různé v závislosti na modelu a výrobci tepelného čerpadla.

Při výběru splitového tepelného čerpadla je důležité vzít v úvahu, jaké nároky budete na hydrobox klást - jak velký systém potřebujete ohřívat, jaké máte možnosti pro jeho umístění a jaký je váš rozpočet.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku