Odpadní kondenzát tepelného čerpadla

Odpadní kondenzát je vedlejším produktem provozu tepelného čerpadla, který je třeba správně odvádět. Tento proces zahrnuje odvádění vody, která se tvoří při kondenzaci páry během vytváření tepla nebo chladu, zpět do odpadního systému. Správný odvod kondenzátu je důležitý pro udržení funkčnosti tepelného čerpadla a prevenci problémů spojených s vodními nánosy nebo znečištěním.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla