Ostrovní fotovoltaický systém

Ostrovní fotovoltaický systém, někdy označovaný také jako off-grid systém, je specifickým typem fotovoltaického systému, který je charakterizován tím, že není napojen na veřejnou elektrickou síť. Tento systém je nezávislý a sebeobsažný, což znamená, že všechnu potřebnou elektrickou energii vyrábí a ukládá sám.

Takový systém využívá solární energii získanou pomocí solárních panelů a případné přebytky energie ukládá do speciálních baterií. Díky tomu je schopen poskytnout elektrickou energii i v dobách, kdy je sluneční záření nedostatečné, například v noci nebo za špatného počasí.

Ostrovní fotovoltaické systémy jsou ideální řešení pro lokality, kde není k dispozici veřejná rozvodná síť, nebo kde by připojení k ní bylo příliš nákladné nebo technicky obtížné. Často se používají v odlehlých oblastech, na chatách, rekreačních střediscích nebo v některých průmyslových aplikacích.

Hlavní výhodou ostrovního fotovoltaického systému je jeho schopnost poskytnout energetickou nezávislost. Uživatelé těchto systémů nejsou závislí na dodávkách elektrické energie od externích dodavatelů a nemusí platit za připojení a užívání elektrické sítě. Navíc se jedná o ekologické a udržitelné řešení, které využívá obnovitelnou energii slunce a minimalizuje uhlíkovou stopu.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku