Přetok do sítě

Přetok do sítě je pojem, který se vztahuje na specifickou situaci, kdy je pomocí fotovoltaického systému vyrobeno více energie, než jaké je aktuální spotřeba v místě instalace. Tento přebytek energie, který se nespotřebuje, se poté automaticky odevzdá do místní elektrické distribuční sítě.

Tento proces je možný díky technologii známé jako "net metering" (nebo také "saldační systém"), která umožňuje fotovoltaickým systémům nejen spotřebovávat energii, ale také ji vracet zpět do sítě. Tím se v podstatě stávají dvousměrnými: když je produkce energie větší než spotřeba, energie se vrací do sítě, a naopak, když je spotřeba vyšší než produkce, energie se odebírá ze sítě.

Přetok energie do sítě může mít několik ekonomických výhod pro majitele fotovoltaických systémů. V některých zemích a regionech může docházet k účtování energie, která byla dodána zpět do sítě, což může vést k úsporám na účtech za energii nebo dokonce k zisku.

Nicméně, specifika těchto účetních pravidel se mohou lišit v závislosti na lokálních zákonech a regulacích. Proto je důležité porozumět místnímu regulačnímu rámci a politikám týkajícím se obnovitelné energie, než se rozhodnete pro instalaci fotovoltaických panelů.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku