Provoz tepelného čerpadla

Provoz tepelného čerpadla zahrnuje jeho běžné fungování a přenos tepla nebo chladu. Během provozu tepelné čerpadlo odebírá energii ze zvoleného zdroje, jako je vzduch, voda nebo zemská energie, a používá ji k vytápění nebo chlazení budovy. Správný provoz tepelného čerpadla je klíčový pro udržení optimálního výkonu a energetické efektivity.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla