Sezónní topný faktor (SCOP)

Sezónní topný faktor (SCOP - Seasonal Coefficient of Performance) je klíčový parametr při hodnocení výkonu a efektivity tepelných čerpadel. Zatímco parametr COP (Coefficient of Performance) udává poměr tepelného výkonu k elektrickému příkonu v určitém okamžiku, SCOP poskytuje průměrnou hodnotu tohoto poměru za celou topnou sezonu.

Tento faktor bere v úvahu výkyvy v teplotě a dalších podmínkách během topné sezony, čímž poskytuje realističtější pohled na celkovou efektivitu systému. Čím je hodnota SCOP vyšší, tím efektivněji tepelné čerpadlo využívá elektrickou energii k vytápění.

Výpočet SCOP se provádí na základě standardizovaných podmínek stanovených v normách, aby bylo možné porovnávat výkony různých zařízení. V ideálním případě by měl být při výpočtu SCOP brán v úvahu i režim stand-by a ostatní doplňkové spotřeby energie, jako je například spotřeba energie řídících systémů.

Hodnota SCOP je důležitým ukazatelem pro uživatele a investory při výběru tepelného čerpadla, protože poskytuje podrobnější informace o celkové energetické efektivitě zařízení během celé topné sezony.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla