Solární absorbér

Solární absorbér je klíčový prvek fotovoltaického systému, který slouží k absorpci slunečního záření a jeho přeměně na elektrickou energii. Tento komponent je tvořen fotovoltaickými panely, které obsahují speciální solární články schopné přeměnit sluneční světlo na elektrický proud. FV absorbér je jádrem celého fotovoltaického systému a umožňuje domácnostem vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelného zdroje, což může vést k úspoře energie a snížení nákladů na elektřinu.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku