Solární gridfree

Solární gridfree označuje systém fotovoltaického (FV) zařízení, který je nezávislý na elektrické síti, a tedy není připojen do distribuce. Tento systém funguje plně samostatně a využívá solární panely k přeměně slunečního záření na elektrickou energii, kterou lze ukládat do baterií nebo používat pro okamžitou spotřebu v domácnosti.

FV gridfree je často využíván tam, kde není dostupná veřejná elektrická síť nebo kde je zavedení sítě nákladné. Tento systém je obzvláště užitečný v odlehlejších oblastech, chatách a chalupách, kde umožňuje získat elektrickou energii bez nutnosti připojení k centrální síti. Tím pádem poskytuje větší energetickou nezávislost a umožňuje provozovat elektrická zařízení i v místech, kde by jinak elektřina nebyla dostupná.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku