Spirála pro tepelné čerpadlo

Topná spirála je součást tepelného čerpadla, která má za úkol zajišťovat přenos tepla mezi dvěma prostředími. Tato spirála je obvykle umístěna uvnitř nádrže nebo zásobníku s teplou vodou.

Úkolem spirály je ohřev vody v nádrži nebo zásobníku. K tomu dochází prostřednictvím tepelného výměníku, který přenáší teplo z média s vyšší teplotou (například chladiva v tepelném čerpadle) do vody, která se ohřívá. Tímto způsobem topná spirála ohřívá vodu potřebnou pro vytápění nebo ohřev teplé vody v domácnosti.

Topné spirály mají různé konstrukce a materiály, které mohou ovlivňovat jejich účinnost a odolnost vůči korozi. Jsou navrženy tak, aby co nejefektivněji přenášely teplo mezi médii a zajišťovaly spolehlivé vytápění vody v systému tepelného čerpadla. Tímto způsobem přispívají k celkové funkčnosti tepelného čerpadla při dodávání teplé vody nebo vytápění prostor.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla