Standardní testovací podmínky (STC)

Standardní testovací podmínky (STC, z anglického Standard Test Conditions) představují základní referenční bod, který je využíván k měření a porovnávání výkonu fotovoltaických panelů. Definují se třemi klíčovými parametry, a to intenzitou slunečního záření, průzračností atmosféry a teplotou panelu.

Prvním parametrem je intenzita slunečního záření, která by měla být při měření přesně 1 kW/m². Tato hodnota představuje obecně uznávaný standard pro intenzitu slunečního záření na povrchu Země za jasných podmínek.

Druhým parametrem je průzračnost atmosféry, která je vyjádřena v jednotkách vzdušné hmotnosti (AM, z anglického Air Mass). Hodnota 1,5 AM odpovídá úhlu slunce 48 stupňů nad horizontem a je považována za typickou pro střední zeměpisné šířky.

Posledním parametrem je teplota fotovoltaického panelu, která by měla být při měření přesně 25 stupňů Celsia. Teplota panelu může ovlivnit jeho výkon, proto je důležité, aby byla při testování konstantní.

STC jsou důležité pro poskytnutí konzistentního a spravedlivého základu pro srovnávání různých fotovoltaických panelů. Bez těchto standardních testovacích podmínek by bylo velmi obtížné vyhodnotit a srovnat výkon různých fotovoltaických panelů a systémů.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku