SVT kód tepelného čerpadla

SVT kód tepelného čerpadla je identifikační označení, které je součástí Seznamu výrobků a technologií (SVT). Tento seznam obsahuje výrobky, materiály a technologie, které splňují požadavky platné legislativy pro uvádění výrobků na trh České republiky.

SVT kód tepelného čerpadla je nezbytný pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám a jsou schválené pro účely dotačního programu Nová zelená úsporám. Z tohoto programu jsou totiž podporovány pouze materiály, výrobky nebo technologie, které jsou zapsané v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Všechny výrobky, které mají být zařazeny do programu, musí projít procesem registrace a získat svůj SVT kód.

Cílem existence SVT kódů je zajistit standard kvality výrobků, které jsou začleněny do programu. Tím se poskytuje potenciálním žadatelům efektivní nástroj pro vyhledávání a srovnání parametrů jednotlivých výrobků, a zároveň to napomáhá dosažení cílů dotačního programu, zejména co se týče energetické účinnosti a ekologické udržitelnosti.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla