Údržba solárních panelů

Údržba solárních (fotovoltaických) panelů je jednoduchá, ale zároveň důležitá pro zachování jejich optimálního výkonu. Tyto panely jsou navrženy tak, aby vydržely desítky let v drsných podmínkách, a jsou obecně vybaveny samočisticími schopnostmi. Díky tomu si většinou dokáží poradit se sněhem nebo námrazou, které se samovolně roztají a odtečou.

Však i přes tuto samočisticí schopnost, mohou být některé instalace náchylnější k hromadění nečistot a prachu, což může snížit efektivitu panelů. To se může stát zejména u panelů, které jsou instalovány s malým sklonem (méně než 15 stupňů) nebo úplně vodorovně, neboť ty nemají tak efektivní samočisticí schopnosti.

Ačkoli pravidelné očištění panelů od prachu a nečistot není obvykle nutné, doporučuje se pravidelná kontrola, zda na nich nejsou usazeniny, které by mohly snižovat jejich výkon. V případě potřeby lze panely vyčistit speciálním nízkotlakým čističem nebo měkkou houbou a čistou vodou. Důležité je vždy sledovat pokyny výrobce, abyste předešli poškození povrchu panelů nebo jejich povrchové úpravy.

Pamatujte, že bezpečnost je při údržbě solárních panelů klíčová. Pokud je potřeba provést jakoukoli údržbu, která vyžaduje práci na střeše, měl by to vždy dělat odborník nebo osoba s příslušným školením a vybavením.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku