Vnitřní tepelné čerpadlo

Vnitřní tepelné čerpadlo je zařízení navržené pro umístění uvnitř domu, například do technické místnosti, sklepa nebo garáže. Tato jednotka kompletně zajišťuje vytápění či chlazení prostor pomocí principu tepelného čerpadla, aniž by bylo potřeba instalovat další zařízení venku.

Principiálně funguje vnitřní tepelné čerpadlo tak, že přenáší teplo mezi venkovním a vnitřním prostředím pomocí potrubí s topnou vodou nebo chladivem. Toto potrubí je propojeno s obvodovými zdmi nebo světlíky, což umožňuje tepelnému čerpadlu získávat potřebný vzduch pro svůj provoz zvenčí.

Takovýto typ tepelného čerpadla umožňuje efektivní vytápění nebo chlazení domu bez nutnosti instalovat zařízení venku. To může být výhodné pro nemovitosti, kde není možné nebo vhodné umístit venkovní jednotku tepelného čerpadla z estetických nebo prostorových důvodů. Umístěním tepelného čerpadla uvnitř takových prostor může být dosaženo kompaktnější instalace a snížení estetického vlivu na vnější vzhled domu. Je však potřeba zvolit umístění tepelného čerpadla s ohledem na jeho hlučnost, tedy co nejdále od ložnice.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla