Výkon tepelného čerpadla

Výkon tepelného čerpadla je klíčovým ukazatelem jeho schopnosti poskytnout dostatečné množství tepla pro vytápění objektu. Výkon udává, jak efektivně je tepelné čerpadlo schopno přeměnit přijatou energii (zvenčí, např. ze vzduchu, země nebo vody) na užitečné teplo.

Při výběru tepelného čerpadla je důležité vědět, za jakých podmínek byl výkon změřen. Nejčastěji se uvádí v situaci, kdy je teplota venkovního vzduchu 7°C a teplota topné vody je 35°C. Tento výkon se zapisuje jako "A7/W35". Důležité je si uvědomit, že s klesající teplotou vzduchu a s rostoucí teplotou topné vody výkon tepelného čerpadla klesá.

Toto je zvláště důležité v chladných podnebných podmínkách, kde může být potřeba doplňkový zdroj tepla (tzv. bivalentní zdroj), který doplní výkon tepelného čerpadla v extrémně nízkých teplotách. Tento zdroj může být například plynový kotel nebo elektrický ohřívač.

Výkon tepelného čerpadla je jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba zvážit při plánování instalace. Vždy je třeba zohlednit specifika vytápěného objektu, jeho tepelné ztráty a podnebné podmínky v oblasti, kde se nachází. Dobře zvolený výkon tepelného čerpadla pak zajistí optimální provoz a efektivitu systému, a tím i úsporu nákladů na vytápění.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla