Výkonový optimizér

Výkonový optimizér je technologie, která umožňuje individualizovat řízení výkonu jednotlivých solárních panelů ve stringu. Tímto způsobem je možné maximalizovat výkon celého fotovoltaického systému a zároveň předcházet potížím spojeným s nerovnoměrným osvětlením nebo stárnutím panelů.

Panely v solárním systému se propojují do stringů. Jedná se o sériové zapojení, což v praxi znamená, že proud prochází jedním panelem za druhým. Pokud doje u jednoho panelu k poklesu výkonu, bez použití optimizéru by došlo ke snížení výkonu celého fotovoltaického systému.

Příklad: systém tvoří 3 panely. U jednoho z nich dojde k zastínění, které způsobí pokles jeho výkonu na 50 %. Jestliže nejsou zapojeny optimizéry, poklesne výkon celého systému na 50 %.

Pokud však systém obsahuje optimizéry, poklesne výkon pouze jediného zastíněného panelu. Výkon celého systému se tak nesníží o polovinu, jako v prvním případě, ale o pouhou jednu šestinu – stále si bude držet výborných 83 %.

Snímek obrazovky 2024-03-12 133602.png

Výkonový optimizér umožňuje nezávislé řízení každého panelu v systému zvlášť. To je velice užitečné zejména v případě, kdy jsou solární panely umístěny pod různými úhly, mají různé výkony, jsou orientovány do různých směrů nebo jsou různě zastíněné. Optimizér zajistí „přemostění“ slabého článku, aby nesnížil výkon ostatních částí.

Výkonové optimizéry také sledují a zaznamenávají výkon každého jednotlivého panelu, což umožňuje přesnou diagnostiku a řízení celého systému. To vede k optimalizaci celkové účinnosti a spolehlivosti fotovoltaiky. Díky optimizéru můžete využít potenciál každého jednotlivého panelu naplno a získat tak maximum energie z dostupného slunečního svitu.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku