Výparník

Výparník je základní součástí tepelného čerpadla, fungující jako tepelný výměník v chladivovém okruhu systému. Jeho primární funkcí je přeměna chladiva z kapalné formy do plynové, přičemž absorbuje teplo z okolního prostředí.

Tento proces začíná tím, že chladivo, které je v kapalné formě pod vysokým tlakem, prochází expanzním ventilem, kde se jeho tlak snižuje. Následně vstupuje do výparníku, kde se setkává s teplejším vzduchem nebo jiným teplonosným médiem. Díky rozdílu v teplotách mezi chladivem a teplonosným médiem začne chladivo absorbovat teplo a měnit svůj stav z kapalného na plynový.

Tento přechod stavu je důležitý, protože při něm dochází k výraznému nárůstu objemu chladiva, což vede k absorpci velkého množství tepla. Teplo je pak transportováno do další části tepelného čerpadla, kde je využito pro vytápění objektu.

Výparník je tedy nezbytný pro fungování tepelného čerpadla, protože umožňuje přeměnu nízkoteplotní energie (z okolního vzduchu, půdy nebo vody) na energii vyšší teploty, která lze využít pro vytápění. Bez výparníku by nebylo možné využít nízkoteplotní zdroje tepla pro vytápění objektů, což je hlavní výhoda tepelných čerpadel oproti tradičním systémům vytápění.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla