Vysokonapěťový stres (High Voltage Stress)

Vysokonapěťový stres, známý také jako High Voltage Stress (HVS) či Potenciální Indukovaná Degradace (PID), je fyzikální jev, který může negativně ovlivnit výkon a životnost fotovoltaických panelů. Jedná se o důsledek dlouhodobého působení vysokého napětí na panely, což může vést k degradaci materiálů použitých v jejich konstrukci.

Za normálních podmínek mají fotovoltaické panely tendenci generovat elektrický proud, když jsou vystaveny slunečnímu záření. Avšak, když jsou vystaveny vysokonapěťovému stresu, může dojít k mezivrstvové polarizaci. Tento jev zahrnuje přesun nabitých částic mezi různými vrstvami materiálu v panelu, což vede ke změnám v elektrických vlastnostech panelu.

Dlouhodobé působení vysokonapěťového stresu může způsobit nevratnou degradaci křemíku, klíčového materiálu používaného ve fotovoltaických panelech. Tato degradace může vést k významnému poklesu výkonu panelů a v konečném důsledku zkrátit jejich životnost.

V praxi se tento problém často projevuje nejprve na panelech, které jsou nejblíže k zápornému pólu stringu. To je důsledek toho, že tyto panely jsou vystaveny nejvyššímu napětí v rámci stringu. V důsledku toho jsou také nejvíce náchylné k vysokonapěťovému stresu a případným degradačním efektům.

Pochopení a správná diagnóza vysokonapěťového stresu je důležitá pro dlouhodobé plánování a údržbu fotovoltaických systémů. Existují techniky a řešení pro minimalizaci dopadu tohoto jevu, včetně použití PID odolných panelů, optimalizace designu systému, a pravidelného monitoringu a údržby.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku