Záložní zdroj

Záložní zdroj, známý také pod anglickým názvem Uninterruptible Power Supply (UPS), je základním prvkem spolehlivých energetických systémů. Jeho hlavní funkcí je zajišťování nepřetržitého dodávání elektřiny, a to i v případech, kdy hlavní zdroj energie selže nebo je dočasně nedostupný, což je situace často označovaná jako blackout.

Záložní zdroj je obvykle navržen tak, aby se aktivně zapojil do dodávání energie jakmile detekuje problém s hlavním zdrojem. Záložní zdroj může být například velká baterie, generátor nebo jiné zařízení schopné generovat elektrický proud. Když dojde k přerušení dodávky energie, záložní zdroj automaticky převezme zásobování systému elektřinou, což minimalizuje dopad přerušení na připojené zařízení a systémy.

V kontextu domácností může být záložním zdrojem například baterie fotovoltaické elektrárny. Tyto systémy jsou navrženy tak, aby dokázaly uchovat přebytečnou energii z fotovoltaických panelů a v případě potřeby ji využít. To může být velmi užitečné, například pokud dojde k výpadku elektrické sítě, nebo v dobách vysoké spotřeby, kdy dodávka energie z fotovoltaických panelů nemusí být dostačující. Kromě toho takový systém umožňuje využívat sluneční energii i v noci nebo v dobách, kdy je slunce zakryto.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku