Bezpečné uzemnění fotovoltaických systémů

Bezpečné uzemnění fotovoltaických systémů

Fotovoltaika je odolná technologie s dlouhou životností. Na střeše domu jsou však panely celoročně vystaveny nepřízni povětrnostních vlivů včetně možného úderu blesků. Jak zajistit, aby bylo neustále v bezpečí toto poměrně nákladné zařízení i celý váš domů? Správným uzemněním, které není radno podceňovat. Další dobrý důvod, proč svěřit instalaci skutečným odborníkům.

Fotovoltaika je odolná technologie s dlouhou životností. Na střeše domu jsou však panely celoročně vystaveny nepřízni povětrnostních vlivů včetně možného úderu blesků. Jak zajistit, aby bylo neustále v bezpečí toto poměrně nákladné zařízení i celý váš domů? Správným uzemněním, které není radno podceňovat. Další dobrý důvod, proč svěřit instalaci skutečným odborníkům.

Riziko přepětí solárních panelů a dalších prvků elektrárny

Patřičným uzemněním solárních panelů zajistíte jejich bezproblémové fungování za všech okolností. Uzemnění je chrání nejen před přímým zásahem bleskem, ale také před jeho sekundárními účinky – tj. před bleskovým proudem šířícím se distribuční sítí i elektromagnetickým polem, které se vytvoří, udeří-li blesk v okruhu cca 400 metrů od domu. 

Bez patřičného uzemnění solárních panelů by v takových situacích mohlo dojít nejen k poškození jich samých, ale například i střídače, baterie nebo celého elektrického vedení. Důležité je nezapomenout ani na uzemnění konstrukce FVE, pomocí níž je systém uchycen ke střeše nebo jinému povrchu.

Směrnice pro správnou ochranu fotovoltaických systémů před bleskem a přepětím stanovuje především norma ČSN 33 2000-7-712.

Víte, že…? Fotovoltaika na střeše vašeho domu nepředstavuje při bouřce žádné větší riziko, než kdybyste ji neměli. Nepřitahuje tedy blesky o nic víc než jiné prvky střešní konstrukce či jiné části vašeho domu. I toto minimální riziko úderu blesku je ale dobré mít vhodně podchyceno. Přečtěte si, co vše si pohlídat, aby byla fotovoltaika naprosto bezpečná.

Ochrana před přímým úderem blesku

Má váš dům dostatečnou ochranu proti blesku a přepětí?

Rodinné domy nemají ze zákona automaticky povinnost být opatřeny hromosvodem (bleskosvodem) a je na každém majiteli, s jakou odpovědností k ochraně vlastní nemovitosti přistoupí. Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. je však potřeba dodržovat patřičný stupeň ochrany proti blesku a přepětí (Lightning Protection System, zkráceně LPS). Ten se stanovuje analýzou rizika, která bere v úvahu vybavení domu (např. elektrospotřebičů) a soustavu přípojek. Instalací fotovoltaiky se může stupeň ochrany před bleskem a přepětím domu změnit a může být nutné zajistit potřebné úpravy, aby byl dům i nadále proti blesku a přepětí  bezpečně zajištěn.

Fotovoltaika a hromosvod: tři možné scénáře

Uzemnění fotovoltaiky se řeší v zásadě třemi způsoby:

 • Novostavba s hromosvodem
  • Pokud se s fotovoltaikou počítá už při projektování domu, pak se i jejich uzemnění řeší přímo v projektu – rovnou v rámci hromosvodu. Tato ochrana je dimenzovaná rovnou na systém s fotovoltaickou elektrárnou.
 • Stávající dům s hromosvodem
  • Má-li hromosvod odpovídající parametry, připojuje se fotovoltaika k němu, případně se ještě doplní o systém jímacích tyčí a svodů, kterými je blesk bezpečně sveden do země). Části jímací soustavy by vždy měly být umístěny od fotovoltaiky alespoň 60 cm a také v dostatečné vzdálenosti od dalších vodivých částí objektu. Při uzemnění se zpravila propojují všechny panely k sobě, i když je instalováno více stringů FVE.
  • Pokud není hromosvod v odpovídajícím stavu, měl by být nejdřív náležitě upraven, a teprve potom instalována fotovoltaika.
 • Dům bez hromosvodu
  • Fotovoltaika se připojí na tzv. oddálený hromosvod, který se dle možností stavební konstrukce instaluje v blízkosti solárních panelů.

Přepěťová ochrana fotovoltaiky

Jímací soustava by měla zajistit, že případné blesky budou rovnou svedeny mimo dům a nijak ho nezasáhnou. Druhou linií ochrany je přepěťová (vnitřní) ochrana. Ta, jak už bylo řečeno, fotovoltaiku, elektroinstalaci i vaše domácí elektrospotřebiče chrání před sekundárním působením blesku. 

Jako přepěťová ochrana FVE se v tomto případě používá takzvaný svodič přepětí. Svodič je při běžném provozu uzavřen a elektrický proud koluje v síti. Pokud je detekováno výrazné přepětí, svodič se otevře a nežádoucí proud je sveden do země.

Nezanedbejte bezpečnostní opatření a normy

Vhodné uzemnění fotovoltaických panelů je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz a dlouhou životnost fotovoltaiky. Dodržování norem a bezpečnostních postupů je nezbytné pro minimalizaci rizik spojených s elektrickými poruchami, blesky a přepětím. Neponechejte nic náhodě (ani amatérským montérům) a svěřte instalaci fotovoltaiky spolehlivé firmě s vyškolenými zaměstnanci, která všechny tyto postupy zajistí.

Kontaktujte nás a nechte si navrhnout bezpečný fotovoltaický systém, který splní všechny platné normy a předpisy. Zajistíme vám i pravidelné revize a nadstandardní záruku až na 10 let.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?