Je fotovoltaika bezpečná? Jaká jsou reálná rizika?

Je fotovoltaika bezpečná? Jaká jsou reálná rizika?

Máte se bát, že vám solární panely poškodí střechu, samovznítí se vám baterie, a když bude hořet, hasiči nechají váš dům vesele plápolat, protože fotovoltaika se přece nesmí hasit? Co jsou opodstatněné obavy a co pouhé fámy?

Máte se bát, že vám solární panely poškodí střechu, samovznítí se vám baterie, a když bude hořet, hasiči nechají váš dům vesele plápolat, protože fotovoltaika se přece nesmí hasit? Co jsou opodstatněné obavy a co pouhé fámy?

Počet instalací strmě roste, počet požárů nikoliv. Čím to asi bude?

Pokud by fotovoltaika skutečně představovala takové riziko, proč by si ji dobrovolně dávalo na dům stále více lidí? A kde jsou všechny ty katastrofy, které údajně mají solární elektrárny způsobovat? Podle statistik Hasičského záchranného sboru ČR dochází u nás ročně pouze k 11–15 požárům na místech, kde se nachází fotovoltaika (což však ještě neznamená, že fotovoltaika byla příčinou požáru).

Při správné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie.“ 

Možná vás to překvapí, ale výše uvedená citace nepochází z webu prodejce fotovoltaiky, ale najdete ji na oficiálních stránkách Hasičského záchranného sboru České republiky

Stačí při projektování fotovoltaické elektrárny, montáži a následném provozu dodržet správné postupy a protipožární předpisy. Až 75 % potíží s fotovoltaikou totiž způsobují vadné komponenty a špatná instalace. V jejich důsledku může dojít k přepětí či zkratu systému nebo k poškození panelů. Když tedy vsadíte na kvalitu a svěříte montáž do rukou odborníků, máte jistotu, že váš domov bude v bezpečí. Co správná instalace zahrnuje?

 • Musí ji provádět autorizovaná osoba, která má kvalifikaci „Elektromontér fotovoltaických systémů“.
 • Panely musí být umístěné na vhodný podklad a správně ukotvené. Pak vám nepoškodí střechu, ani je neodfoukne vítr. Dobře namontované soláry dokonce vaši střechu chrání a prodlužují její životnost.
 • Dům musí mít odpovídající zemnicí bod. Přes něj je potřeba zajistit správné uzemnění solárních panelů a použít vhodnou přepěťovou ochranu
 • Kabeláž musí být vedena tak, aby nedošlo k jejímu poškození (zejm. silným ohýbáním nebo tahem).
 • Vhodné umístění střídačů a baterií, aby nedocházelo k jejich přehřívání, a nebyly v těsné blízkosti hořlavin nebo do nich naopak nezatekla voda.

To všechno je ve Woltair samozřejmostí. Naše techniky pečlivě vybíráme a pravidelně školíme ve Woltair Academy, aby vždy dodržovali správné postupy, a zajistili vám bezpečnou výrobu vlastní elektřiny. Na nás se můžete spolehnout.

Hrozí požár fotovoltaiky? Jak se dá hasit?

Riziko, že by začalo samo od sebe hořet kvůli fotovoltaice, je v podstatě nulové. Teoreticky ale může dům vzplát z jiné příčiny. A co pak? Smí se požár fotovoltaiky hasit? Jistě.

Hasiči jsou připraveni i na takové situace a váš majetek rozhodně nenechají pohltit plameny. Pouze musí při hašení postupovat tak, jako by se jednalo o zařízení pod napětím. Při slunečním svitu totiž panely stále vyrábějí elektřinu, i když je odpojíte od střídače.

Hořící panely se mohou hasit dokonce i vodou, ale je nutné dodržet od nich bezpečnou vzdálenost. Pokud by hořely baterie, používá se k jejich hašení nejčastěji oxid uhličitý nebo hasicí prášky ABC, případně křemenný písek. To vše samozřejmě nechte na hasičích, kteří přesně vědí, jak mají postupovat.

Co můžete udělat navíc pro bezpečnost?

Díky prevenci snížíte možná rizika na naprosté minimum. A kdyby se, nedejbože, přeci jen něco neočekávaného událo, je tu pojištění majetku.

 • Pravidelné revize. Fotovoltaika by měla jednou za 2–4 roky procházet revizí, tu si ale můžete sjednat i častěji. Při optické kontrole panelů a dalších součástek technik snadno odhalí, jsou-li nedostatečně upevněné nebo poškozené a vymění je dřív, než začne hrozit nějaká závada.
 • Pravidelné čištění a údržba. Abyste prodloužili životnost fotovoltaiky, můžete si nechat čistit panely (doporučujeme 1–2x ročně). To zároveň zvyšuje jejich účinnost přibližně o 10–20 %. Vhodné je mechanicky čistit také rozvaděče a střídače, aby nedocházelo k jejich přehřívání.
 • Zamezit pravidelnému zastínění fotovoltaických panelů (např. vzrostlým stromem). Nejen, že zastínění fotovoltaických panelů znamená snížení výkonu elektrárny, ale z důvodu nerovnoměrného zatížení jednotlivých článků vzniká vyšší riziko tzv. hot spotů, které mohou znamenat poškození panelů. Eliminovat dopady zastínění fotovoltaiky pomáhá instalace výkonového optimizéru.
 • Monitoring výroby. Pokud se čas od času podíváte na statistiky, jak vaše fotovoltaika vyrábí elektřinu, snadno odhalíte, pokud by se začala chovat neobvykle. Pak je na místě kontaktovat servisního technika, který určí a následně odstraní příčinu. 
 • Nadstandardní protipožární opatření pro klid vaší duše, jako je třeba detektor kouře nebo automatický hasicí systém.
 • Rapid Shutdown odpojovač. Jedná se o zařízení, které slouží k odpojení solárního systému v případě nouze nebo potřeby údržby. Zajistí vypnutí výstupu elektrického proudu z solárních panelů a kabelů, což umožňuje bezpečné pracovní prostředí pro záchranné týmy. Tím se minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem a zároveň chrání samotný solární systém před poškozením. Odpojovače jsou u fotovoltaických elektráren nad 10 kWp povinné, my vám je ale na přání nainstalujeme i na menší solární systém.
 • Pojištění majetku. Pokud máte fotovoltaiku správně zapojenou a prošla řádnou revizí, jste za vodou. Kdyby došlo k jakékoliv nehodě, pojišťovna vám škodu uhradí. Když máte fotovoltaiku na hlavní budově, vztahuje se na ni automaticky pojištění nemovitosti. Jen je potřeba mít hodnotu fotovoltaiky zahrnutou v částce, na kterou máte dům pojištěný. Zkontrolujte si, že se vaše pojistka vztahuje také na pojistná rizika, jako je požár, výbuch, vichřice, krupobití, úder blesku a na přepětí a podpětí.

Chcete co nejdřív začít bezpečně vyrábět vlastní elektřinu?

S Woltair můžete mít panely na střeše do 50 dnů od obdržení smlouvy o připojení. Kdybychom to nestihli, budete mít celé dílo s 50% slevou. Neváhejte, ať můžete s vlastní fotovoltaikou začít šetřit za energie co nejdříve!

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?