Recyklace fotovoltaiky: Více než 90 % materiálů lze znovu využít

Recyklace fotovoltaiky: Více než 90 % materiálů lze znovu využít

O fotovoltaice se hovoří jako o klíčové technologii pro udržitelné získávání energie. Řada lidí ale má pochybnosti o tom, zda jsou solární systémy skutečně tak ekologické, jak je prezentováno. Nezamoří fotovoltaika za pár let planetu horou odpadu, který po ní zůstane, až její součástky doslouží? Podívejme se na fakta.

O fotovoltaice se hovoří jako o klíčové technologii pro udržitelné získávání energie. Řada lidí ale má pochybnosti o tom, zda jsou solární systémy skutečně tak ekologické, jak je prezentováno. Nezamoří fotovoltaika za pár let planetu horou odpadu, který po ní zůstane, až její součástky doslouží? Podívejme se na fakta.

Životnost fotovoltaických panelů

Velkou předností solárních panelů je jejich dlouhá životnost, která se pohybuje kolem 40 let. V současnosti bývá již standardem záruka na výkon panelů 30 let, která garantuje, že po tuto dobu neklesne výkon panelů pod 80 %. Panely vydrží dlouho, ale samozřejmě ne donekonečna. Jejich výkon se postupně snižuje, asi o 0,7 % za rok, a byť stále mohou produkovat elektřinu, časem poklesne jejich účinnost natolik, že je ekonomicky efektivnější nahradit je novými.

Kde skončí použité solární panely?

Použité solární panely se dají téměř kompletně zrecyklovat. Recyklace panelů (a samozřejmě také dalších komponent fotovoltaického systému) je účinný způsob, jak minimalizovat zátěž na životní prostředí a zároveň maximalizovat využití materiálů, které panely obsahují.

Tím, že se použité solární panely nepohodí na skládku, ale znovu se využijí, chráníme naši planetu. Křemíkové panely, které u nás tvoří naprostou většinu instalací, jsou sice z převážné části tvořeny sklem (cca 70 %), hliníkem (20 %) a plastem, obsahují ale také nízký podíl těžkých kovů (několik promile), které by se určitě neměly dostat do půdy či vody. Vyšší podíl těžkých kovů obsahují amorfní panely, které ale u nás nejsou příliš rozšířené.

Druhou výhodou recyklace je možnost znovu využít cenné materiály, jako je stříbro a další vzácné kovy. Tak se významně snižuje potřeba těžby a dovozu nových surovin. Uvádí se, že energetická a materiálová náročnost recyklace je v tomto případě v podstatě srovnatelná s výrobou z primárních surovin.

Věděli jste, že…? Nutnost panely recyklovat je zakotvena i v legislativě. Podle směrnice EU 2012/19/EU se komponenty z vysloužilých solárních panelů musí dále využít minimálně z 80 %. Obdobné je to i s dalšími součástmi fotovoltaické elektrárny.

Jak probíhá likvidace solárních panelů

Proces ekologické likvidace solárních panelů se obvykle skládá z několika kroků. První krok je demontáž panelů a odstranění veškerých kovů, včetně hliníku a mědi. Tyto materiály mohou být poté odděleně zrecyklovány.

Další krok je odstranění skla z panelu. Sklo může být také recyklováno a použito v jiných produktech.

Posledním krokem je zpracování zbývajících materiálů, včetně křemíku, který je hlavní složkou fotovoltaických článků. Křemík může být také zrecyklován a použit v nových solárních panelech.

Výzvy a budoucí směřování recyklace solárních panelů

Díky technologickému pokroku se nejen neustále prodlužuje životnost prvků fotovoltaických systémů, ale také se zvyšuje efektivita recyklačního procesu. Už nyní se procento materiálů, které se dají opětovně využít, pohybuje nad 90 %

Výzkum a vývoj se dále zaměřuje především na zefektivňování opětovného získávání vzácných kovů a na snižování nákladů na recyklaci. Do budoucna, až se bude blížit konec životnosti panelů z první velké vlny fotovoltaického boomu, to bude čím dál důležitější téma.

Závěr

Přestože existují určitá omezení a výzvy, na které využití fotovoltaiky naráží, má bezpochyby své pevné místo v budoucnosti moderní udržitelné energetiky. Fakt, že se fotovoltaika dá téměř kompletně zrecyklovat, a nezůstávají po ní tuny nebezpečného odpadu ani emisí, z ní dělá klíčovou ekologickou technologii.

Chcete se o fotovoltaice dozvědět víc? Přečtěte si naše další články nebo kontaktuje Woltair experty a domluvte si nezávaznou schůzku.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?