Životnost solárních panelů – jaká je doopravdy?

Životnost solárních panelů – jaká je doopravdy?

Jak dlouho skutečně vydrží solární panely? Je na místě se obávat, že reálná životnost je daleko nižší, než výrobci uvádí? Přinášíme vám podrobný pohled na životnost fotovoltaických systémů, faktory ovlivňující jejich bezproblémový provoz a tipy, jak zajistit, aby vaše investice do solární energie byla ekonomicky co nejvýhodnější.

Jak dlouho skutečně vydrží solární panely? Je na místě se obávat, že reálná životnost je daleko nižší, než výrobci uvádí? Přinášíme vám podrobný pohled na životnost fotovoltaických systémů, faktory ovlivňující jejich bezproblémový provoz a tipy, jak zajistit, aby vaše investice do solární energie byla ekonomicky co nejvýhodnější.

Návratnost fotovoltaiky – zhodnotíte svou investici, než domácí elektrárna doslouží?

Jednou z obav lidí, kteří zvažují pořízení fotovoltaiky, je, že se jim částka, kterou do domácí elektrárny vložili, nestihne vrátit dřív, než její komponenty doslouží. Solární systém navrhujeme na míru potřebám konkrétní domácnosti, aby se vám skutečně vyplatil. Předem vypočítáme návratnost celého řešení, a vy si tak můžete být jistí, že pořízení fotovoltaiky ve vašem případě dává ekonomicky smysl. U běžné domácnosti se však fotovoltaika vždy vyplatí – vzhledem k vysokým cenám elektřiny se návratnost fotovoltaiky neustále snižuje. Velkou službu dělá i technický pokrok, díky němuž se vyrábí stále účinnější solární panely, návratnost se tedy s vývojem technologií ještě více zkracuje.

Průměrná návratnost fotovoltaiky se v současné době pohybuje kolem 2 až 7 let. Její životnost fotovoltaiky je však několikanásobně delší: fotovoltaika je navržena tak, aby odolávala i extrémním povětrnostním vlivům, navíc neobsahuje žádné pohyblivé části, proto se na ní prakticky nemá co porouchat nebo opotřebit. 

Životnost solárních panelů versus záruka

Životnost fotovoltaiky se běžně udává kolem 40 let, u kvalitních značek to ale může být i výrazně více. S postupem času však panely postupně ztrácí na účinnosti. Díky záruce máte garantováno, že výkon panelů neklesne po dobu 30 let pod 80 % (délka záruky se může u různých značek lišit).

K největšímu poklesu účinnosti dochází u fotovoltaických panelů v prvním roce používání, kdy účinnost klesne o 2 až 3 %. V dalších letech už je pokles nižší a pohybuje se kolem 0,5–0,7 % ročně. Reálně poklesne výkon u většiny panelů po 25 letech o pouhých cca 8 %; u novějších modelů by to dokonce mělo být ještě méně.

Víte, že…? Celočerné solární panely Aiko, které máme nově v nabídce, si svou vysokou účinnost drží po dlouhá léta. Po prvním roce je pokles účinnosti o méně než 1 % a v následujících letech každý rok o méně než 0,35 %. Jedná se tedy nejen o nejúčinnější panely na trhu, ale také o panely s nejnižším poklesem účinnosti na trhu. I po 30 letech si panely udržují výkon 88,85 %, zatímco u běžných PERC panelů (které tvoří solární články spojené kovovou mřížkou elektrod) to bude „jen“ kolem 84 %.

Životnost fotovoltaiky je delší, než si myslíte

Životnost solárních panelů se běžně počítá do chvíle, kdy poklesne výkon panelů o 20 %. Neznamená to tedy, že by panely byly nefunkční, pouze už vyrábí o pětinu méně elektřiny než na začátku svého životního cyklu. Energii tedy budou generovat i nadále, jen už ne v takovém množství. I tak to ale, přinejmenším v letních měsících, bude stále výrazně víc, než kolik dokážete v domácnosti spotřebovat.

Po výraznějším poklesu výkonu bude na vašem zvážení, zda vám fotovoltaika stále vyrábí dostatek elektřiny, nebo se v určité fázi rozhodnete pro obměnu komponent. Vzhledem k dlouhé životnosti fotovoltaických panelů to však možná bude otázka až pro vaše dědice.

Životnost dalších součástí fotovoltaické elektrárny

Vedle panelů je další klíčovou součástí solárního systému střídač, který převádí vyrobený stejnosměrný proud na proud střídavý, jenž lze dále využívat v rozvodné síti. Záruka střídač bývá zpravidla 5 let, jeho životnost se pohybuje kolem 10 až 20 let. Životnost baterie, která slouží k ukládání vyrobené elektřiny na pozdější použití, může být 15, dokonce až 25 let. Záruka na baterii je 10 let.

Tip: Přečtěte si také o dalších součástech fotovoltaické elektrárny a principu jejího fungování.

Mají čínské panely kratší životnost a nižší kvalitu?

V loňském roce se v médiích objevily poplašné zprávy o tom, že reálná životnost fotovoltaiky je daleko nižší, pouze asi 10 až 15 let, a že záruky u výrobců takřka nelze vymáhat. Reálné zkušenosti z praxe, ať už jde o instalační firmy nebo o provozovatele recyklačních center, tomu však neodpovídají. Stačí se při výběru zařízení spolehnout na kvalitní značky fotovoltaiky a prověřené instalační firmy, které dodržují správné montážní postupy a pokud by přeci jen došlo k nějakému problému, snadno u nich uplatníte reklamaci nebo vám zajistí opravu.

Negativní nálepka „Made in China“ dosud koluje mezi řadou lidí. Přitom není žádný důvod se domnívat, že fakt, že jsou panely vyrobené v určité zemi, automaticky znamená, že jsou nekvalitní, či naopak. Je potřeba vybírat kvalitní výrobce a zařízení opatřená patřičnými certifikacemi, avšak země původu jako taková žádnou roli nehraje. Naopak Asie je klíčovým centrem výroby solárních panelů a průkopníkem celé řady technologií, které trh s fotovoltaikou posouvají raketovou rychlostí vzhůru.

Co ovlivňuje životnost fotovoltaiky a jak ji prodloužit

Životnost fotovoltaiky ovlivňuje několik faktorů. Negativně se do ní promítá především:

  • Nekvalitní materiály a výrobní vady. Nekvalitní komponenty mají nižší účinnost i životnost. U panelů může dojít k tzv. delaminaci, při níž se vlivem vysokých teplot rozlepí jejich sendvičová konstrukce. Nastat může i rychlejší degradace vodivých spojů. V prvních měsících používání se mohou projevit skryté výrobní vady. To nastává velmi zřídka, protože panely prochází výstupní kontrolou výrobce. Právě pro tyto situace jsou tu však záruky, v rámci nichž se vadný kus vymění či opraví.
  • Nedodržení správných postupů při přepravě a nebo montáži. Proto je klíčové zvolit si spolehlivého dodavatele fotovoltaiky, který se takových přešlapů nedopouští.
  • Příliš rychlé opotřebení vlivem špatného dimenzování nebo nevhodného používání. Sem patří i poškození panelů vlivem neodborně prováděného čištění nebo například zkrácení životnosti baterií kvůli jejich častému podbíjení.
  • Přetížení fotovoltaických článků. Pokud nejsou zatíženy všechny články rovnoměrně, může dojít k jejich přehřívání (vznikají tzv. hot spots) a vlivem toho k jejich rychlejší degradaci. Nerovnoměrné zatížení může být způsobeno například zastíněním části panelů, jejich zanesením nebo kvůli mikrotrhlinám, které naruší vodivé spoje mezi jednotlivými články. Mikrotrhliny mohou vzniknout zejm. při neopatrné manipulaci. Nejnovější panely jsou již proti přetížení chráněny – již zmíněné Aiko panely mají až o 40 % nižší riziko vzniku hot spots oproti klasickým solárním panelům.
  • Extrémní klimatické podmínky. Fotovoltaice nesvědčí příliš vysoké teploty, velké teplotní výkyvy ani vysoká vlhkost. Rizikem může být i silný vítr, kroupy, spadané větve či silný nános mokrého sněhu. Kvalitní panely však zvládnou i takové situace. Pokud by přeci jen došlo k jejich poškození (například kvůli enormně velkým kroupám nebo tornádu), pokryje tyto škody běžné pojištění nemovitosti.
  • Zanedbávání údržby a pravidelného servisu. Součástí pravidelných revizí (1× za 3 roky) je běžná údržba i optimalizace výkonu elektrárny. Technik při kontrole zároveň může včas odhalit případnou závadu systému, ještě než se projeví. Údržba pomáhá prodloužit životnost fotovoltaického systému a zajišťuje jeho soustavný efektivní provoz. 

Když fotovoltaika doslouží aneb Jak recyklovat fotovoltaické panely

Ani po uplynutí životnosti neskončí solární panely bez užitku. Dají se totiž účinně zrecyklovat, a to až z 95 %! To jejich pozitivní dopady na životní prostředí ještě zvyšuje. Většinu krystalických panelů tvoří křemík a hliník (rámy), což jsou obě suroviny, které se dají recyklovat téměř ze 100 %. Z panelů se dají získávat i vzácné prvky, jako je stříbro, měď nebo indium. Technologie jdou stále kupředu, takže roste i efektivita recyklace, jenž tak dosahuje stále vyššího procenta.

Tip: Pokud vás téma recyklace fotovoltaiky zajímá, přečtete si nás další článek.

Recyklaci zajišťuje výrobce či dovozce, který je ze zákona povinen zajistit zpětný odběr vysloužilých panelů. U větších solárních systémů je nutné zajistit si odvoz na odběrné místo. Malé fotovoltaiky můžete jednoduše zanechat ve sběrném dvoře. V každém případě platí, že recyklační poplatek je již zahrnut v ceně výrobku a vy za něj už nebudete nic doplácet.

 

Chcete mít fotovoltaiku, která vám vydrží celé věky? Pořiďte si ji od Woltair! Stačí nás kontaktovat a my se postaráme o to, aby byl váš solární systém správně navržen i nainstalován. V portfoliu máme pouze kvalitní komponenty od prověřených výrobců, navíc s garancí dlouhé záruky. Při předání hotového díla vás zaškolíme do používání domácí fotovoltaiky, abyste mohli využívat veškeré její benefity a aby vám dobře sloužila po dlouhá desetiletí. Samozřejmostí je i vzdálený monitoring a pravidelné servisní prohlídky.

Pomůžeme vám vybrat tepelné čerpadlo a fotovoltaiku na míru

Nevíte si rady? Zavolejte nám na 800 88 77 22 nebo napište na info@woltair.cz

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?