Hrozízákaztepelnýchčerpadel?Jaktobudesneekologickýmichladivy?

Hrozí zákaz tepelných čerpadel? Jak to bude s neekologickými chladivy?

EU chystá omezování některých typů chladiv, která se používají v tepelných čerpadlech. Jaký dopad to bude mít na české domácnosti? Jsou na místě obavy, že své tepelné čerpadlo v budoucnu nebudete moct používat? Přečtěte si, co o tom říká Karel Náprstek, vedoucí vývoje tepelných čerpadel a spoluzakladatel Woltair.

EU chystá omezování některých typů chladiv, která se používají v tepelných čerpadlech. Jaký dopad to bude mít na české domácnosti? Jsou na místě obavy, že své tepelné čerpadlo v budoucnu nebudete moct používat? Přečtěte si, co o tom říká Karel Náprstek, vedoucí vývoje tepelných čerpadel a spoluzakladatel Woltair.

Proč EU plánuje omezit některá chladiva

Evropská unie se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu. Jednou z oblastí, které se to týká, je provoz vytápění pomocí tepelných čerpadel, která ke svému chodu využívají určité starší typy chladiv. Ta mohou za určitých okolností uniknout do ovzduší a přispět tak ke globálnímu oteplování (GWP), případně ke zvětšování ozonové díry

Riziko úniku chladiva je sice minimální, obzvlášť u monoblokových tepelných čerpadel, která mají chladivový okruh hermeticky uzavřený ve venkovní jednotce, opatrnosti však není nikdy dost, obzvlášť když jde o ochranu životního prostředí, jež všichni společně sdílíme.

K čemu potřebuje tepelné čerpadlo chladivo?

Chladiva jsou látky používané v tepelných čerpadlech k přenosu tepla. Tyto látky cyklicky prochází kompresorem a expanzním ventilem, přičemž mění své skupenství z plynného na kapalné a zpět. Když je chladivo v kompresoru stlačováno, jeho teplota stoupá; když se rozpíná a mění se na plyn, jeho teplota klesá. Tímto způsobem mohou chladiva přijímat teplo z jednoho místa (venkovního prostředí) a přenášet ho do jiného (například do vašeho domu). Více se o tom dočtete v článku Jak funguje tepelné čerpadlo.

Chladiv existují různé druhy a liší se nejen svou účinností, ale právě také svými dopady na životní prostředí.

Jaké omezování chladiv se chystá a co přinese v praxi

Konkrétně se chystá omezování tzv. F-plynů (fluorovaných uhlovodíků), které mají vysoký ekvivalent CO2 a tedy vysoký potenciál přispět ke globálnímu oteplování (GWP – global warming potential). Objem využívání těchto látek v EU soustavně klesá už od roku 2015, vzhledem ke klimatické krizi je však potřeba jejich používání omezit razantněji.

Od 1. 1. 2027 by se tak na trh neměla uvádět tepelná čerpadla, která obsahují F-plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150. Limity se budou postupně zpřísňovat, aby výrobci i koncoví zákazníci měli dostatek času na tento trend zareagovat. Nařízení umožňuje i výjimky, pokud bezpečnostní požadavky na místě instalace nedovolují použití alternativy k fluorovaným skleníkových plynů – pak je limit pro GWP dokonce 750.

Karel Náprstek vysvětluje: „Nemusíte mít obavy, že byste v budoucnu nesměli své tepelné čerpadlo používat a museli ho vyměnit za ekologičtější typ. Nařízení EU neznamená zákaz používání tepelných čerpadel. Znamená pouze to, že se od určitého data budou moct prodávat nová tepelná čerpadla pouze s novými typy chladiv. Ty jsou již na trhu a další výrobci se postupně přidávají. Je to úplně stejné jako s auty: pokud vyjde nová norma, nemusíte své auto odstavit, jen ze si již takové nové nebude možné koupit.“

Která chladiva se nyní používají a kam směřuje vývoj

V současné době se dosud běžně používají tradiční chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC), halogenovaných uhlovodíků (PFC) a halogenovaných fluorovaných olefinů (HFO), a to jak v tepelných čerpadlech tak i v klimatizačních systémech v budovách i ve vozidlech. Používání některých v minulosti velmi rozšířených chladiv, bylo již zakázáno – zejm. chlorfluoruhlovodíků (CFC) a halogenovaných chlorfluoruhlovodíků (HCFC) – tzv. freonů. 

S omezováním používání těchto chladiv, která negativně ovlivňují životní prostředí, roste podíl přírodních chladiv a obecně chladiv s nízkým GWP, jako je například difluormethan (R32), propan (R290), propylen (R1270), amoniak (R717) nebo oxid uhličitý (R744) s hodnotami GWP v řádu jednotek. Přírodní chladiva jsou nejen ekologická, ale také dobře dostupná a levná. Hodí se i pro vysokoteplotní tepelná čerpadla, která ohřívají topnou vodu až na 70 °C. 

Díky používání alternativních chladiv by se zároveň mohla snížit závislost na Číně, která je hlavním producentem fluoritu, potřebného právě k výrobě F-plynů.

Restrikcí ohledně tepelných čerpadel se bát nemusíte

Jak už bylo řečeno, nemusíte se bát, že si pořídíte nový, nákladný zdroj tepla a za pár let přijde zákaz tepelných čerpadel. Tepelná čerpadla jsou budoucností moderního a zároveň udržitelného vytápění a EU si je toho dobře vědoma, proto jejich provoz nezakazuje, ale naopak i podporuje prostřednictvím dotací

Pouze se postupně omezuje prodej nových tepelných čerpadel využívajících méně ekologická chladiva. A to je jednoznačně pozitivní trend, který vede k efektivnější ochraně životního prostředí. Využívání nových, účinnějších typů chladiv navíc přispívá k ještě efektivnějšímu provozu tepelných čerpadel, což pro vás v praxi znamená ještě nižší náklady na vytápění.

Tepelná čerpadla s ekologickými chladivy, bez fluorovaných uhlovodíků, najdete v naší nabídce již nyní. Kontaktujte nás ještě dnes a nechte si navrhnout vytápění na míru, které bude šetrné k životnímu prostředí i k vaší peněžence.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma tepelná čerpadla