Ekvitermní regulace, nebo termostat k tepelnému čerpadlu?

Ekvitermní regulace, nebo termostat k tepelnému čerpadlu?

Správné nastavení tepelného čerpadla je klíčové pro dosažení optimální teploty ve vytápěném objektu. Tepelné čerpadlo se může řídit dvěma základními způsoby: pomocí prostorového termostatu, který měří teplotu v domě, nebo ekvitermní regulací, jenž reaguje na venkovní teplotu. Přečtěte si, jaký je mezi nimi rozdíl a který z nich doporučujeme.

Správné nastavení tepelného čerpadla je klíčové pro dosažení optimální teploty ve vytápěném objektu. Tepelné čerpadlo se může řídit dvěma základními způsoby: pomocí prostorového termostatu, který měří teplotu v domě, nebo ekvitermní regulací, jenž reaguje na venkovní teplotu. Přečtěte si, jaký je mezi nimi rozdíl a který z nich doporučujeme.

Termostat k tepelnému čerpadlu

Jednou z možností řízení výkonu tepelného čerpadla je pomocí prostorového termostatu. Termostat k tepelnému čerpadlu je umístěn uvnitř domu, kde snímá teplotu v domácnosti a zjištěné informace dodává tepelného čerpadlu. Pokud teplota poklesne pod požadovanou hodnotu, tepelné čerpadlo podle potřeby dotopí. 

Tip: Přečtěte si, jaká je správná teplota v domácnosti a jak jí dosáhnout.

Kam umístit termostat pro tepelné čerpadlo

Termostat byste měli umístit tak, aby nebyl na přímém slunci, ani by neměl být v blízkosti zdroje tepla nebo tam, kde se zdržujete v jeho přímém dosahu (pokud se např. nachází nad pohovkou, kde často někdo sedává, zahřeje termostat svým dechem, což vyvolá dojem, že je v domě dostatečné teplo, i když tomu tak ve skutečnosti být nemusí).

Ekvitermní regulace tepelného čerpadla

Ekvitermní regulace využívá venkovní teplotní čidlo, kterým zjišťuje teplotu venkovního vzduchu. Na základě toho pak upravuje svůj výkon, aby dokázalo domácnost řádně vytopit. Systém řízený ekvitermní regulací dokáže pracovat efektivněji, pokud je správně nastaven, a pokud je teplotní čidlo správně umístěno.

Při ekvitermní regulaci upravuje tepelné čerpadlo v závislosti na venkovní teplotě teplotu topné vody. Tento způsob regulace totiž vychází z předpokladu, že se tepelné ztráty budovy zvyšují s poklesem venkovní teploty a naopak. Při nižší venkovní teplotě, kdy jsou tepelné ztráty objektu vyšší, je proto potřeba ohřát otopnou vodu na vyšší teplotu. Zatímco při vyšší venkovní teplotě postačí pro dosažení stejného tepelného komfortu nižší teplota otopné vody. Ekvitermní křivky, z nichž se pro tento typ regulace vychází, se budou lišit v závislosti tepelných vlastnostech daného domu. Pokud dojde ke změně tepelných vlastností budovy, například z důvodu rekonstrukce, je potřeba ekvitermní křivku zrevidovat a nastavení regulace upravit.

Hlavní výhodou ekvitermní regulace je, že dokáže přispět k úspornému vytápění. Tento způsob řízení vytápění pomáhá tepelnému čerpadlu pracovat efektivněji a v souladu s aktuálními klimatickými podmínkami a tepelnými nároky budovy.

Tip: Na výpočet a graf ekvitermní křivky se můžete podívat na odborný portál TZB-info.

Kam umístit teplotní čidlo pro ekvitermní regulaci

I v případě ekvitermní regulace je velmi důležité vhodné umístění teplotního čidla – to by mělo být ideálně na severní straně fasády nebo na místě, kde nebude ovlivněno vlivy počasí (přímé sluneční záření, vyústění vnitřního teplého vzduchu nebo naopak přízemními mrazy atd.). 

Víte, že…? Vedle tzv. kvalitativní regulace výkonu (tedy právě změnou teploty dle hodnot z termostatu nebo teplotního čidla ekvitermní regulace) existuje také kvantitativní regulace výkonu otopné soustavy. K té dochází změnou objemového průtoku topné vody.

Ovládání tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo se zpravidla ovládá přes terminál s displejem. Nastavení tepelného čerpadla (zadání požadované teploty, případně další funkcionality) tak snadno provedete přes něj. Terminál komunikuje s řídicí jednotkou, která je propojena s teplotními čidly. Terminál bývá umístěn na vnitřní jednotce tepelného čerpadla; existují také nástěnné terminály, případně může být terminál umístěn v hlavním rozvaděči.

Ovládání tepelného čerpadla je u novějších modelů umožněno i vzdáleně, což je jeden z hlavních benefitů tepelných čerpadel, díky němuž můžete teplotu v domácnosti a přípravu teplé vody pohodlně sledovat a regulovat, i když jste třeba v práci nebo na dovolené, nebo tímto způsobem vytápět chatu či chalupu i v době nepřítomnosti. Čerpadlo můžete ovládat přes webový prohlížeč nebo ve speciální mobilní aplikaci odkudkoliv na světě. Zároveň i výrobce či instalační firma tak může monitorovat chod zařízení a v případě potřeby provést řadu servisních zásahů vzdáleně.

Jak správně topit tepelným čerpadlem

Jak topit tepelným čerpadlem, aby se vám to co nejvíc vyplatilo? Samotné ovládání je velice snadné – tepelné čerpadlo nepotřebuje v podstatě žádnou obsluhu. Výkon tepelného čerpadla se řídí automaticky podle nastavení topné křivky, případně podle prostorového termostatu, čímž zajišťuje stabilní teplotu vnitřních prostor domu.

Nejefektivněji tepelné čerpadlo funguje, když ho nastavíte na vytápění na stálou vnitřní teplotu a nebudete ji během dne výrazněji měnit. Dosáhnete tak větších úspor na energiích, než kdybyste ho například na část dne vypínali a pak chtěli v krátkém čase dům rychle vytopit na vyšší teplotu.

Rovněž není dobré používat regulační prvky na otopné soustavě, tedy zejména termostatické hlavice na otopných tělesech. Nejlepší je nechat je naplno otevřené a teplotu řídit centrálně samotným tepelným čerpadlem. Pokud budete omezovat průtok v jednotlivých místnostech, tepelné čerpadlo bude zbytečně topit víc, než musí (tento stav se dá přirovnat k jízdě autem se zataženou ruční brzdou), a účet za elektřinu tak bude zbytečně vyšší.

Tip: Přečtěte si, jak vypadá každodenní život s tepelným čerpadlem a co očekávat od jeho provozu.

 

Chcete si i vy dopřát pohodlné a úsporné vytápění s tepelným čerpadlemKontaktujte nás a nechte si navrhnout řešení na míru. Tepelné čerpadlo vám precizně nainstalujeme a nastavíme tak, aby reagovalo na teplotu co nejoptimálněji, což vám zajistí nejen příjemné teplo domova, ale také nízké provozní náklady. Do 50 pracovních dní můžete mít nové zařízení doma.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?