Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace je technika optimalizace provozu tepelného čerpadla tím, že dynamicky upravuje teplotu topné vody v závislosti na aktuální venkovní teplotě. Tento způsob regulace vychází z předpokladu, že se tepelné ztráty budovy zvyšují s klesající venkovní teplotou a naopak.

V praxi to znamená, že při vyšších venkovních teplotách, kdy jsou tepelné ztráty objektu nižší, je teplota topné vody nastavena na nižší hodnotu. Při nižších venkovních teplotách, kdy jsou tepelné ztráty objektu vyšší, se teplota topné vody automaticky zvyšuje.

Hlavní výhodou ekvitermní regulace je její schopnost výrazně přispět k úspornému provozu tepelného čerpadla. Tento způsob regulace pomáhá tepelnému čerpadlu pracovat efektivněji a v souladu s aktuálními klimatickými podmínkami a tepelnými nároky budovy.

Pro dosažení co nejlepších výsledků je však důležité provést správné nastavení ekvitermní křivky, která odpovídá tepelným vlastnostem daného objektu. Toto nastavení by mělo být provedeno odborníkem při instalaci tepelného čerpadla a průběžně revidováno v závislosti na změnách v používání budovy či její izolaci.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla