Regulacevýkonuotopnésoustavy

Regulace výkonu otopné soustavy

Přiveďte vytápění svého domu nebo bytu k dokonalosti.

Výkony jednotlivých otopných ploch jsou stanoveny na nejnepříznivější venkovní podmínky, především na venkovní teplotu tzv. venkovní výpočtovou teplotu (tuto teplotu udává norma ČSN EN 12831 podle oblasti). Během otopného období tato teplota trvá velmi krátkou dobu nebo vůbec není dosažena. Proto většinu topné sezóny je výkon otopné plochy předimenzován, což není z komfortního, ale hlavně i z ekonomického hlediska vhodné a je zapotřebí tento výkon regulovat (snižovat).

Regulace (snižování) výkonu otopné plochy lze provést změnou teploty nebo změnou objemového průtoku otopné vody.

Při regulaci se změnou teploty (kvalitativní regulace), zůstává objemový průtok otopné vody bezezměny, pouze se mění její teplota přímo ve zdroji tepla (regulace výkonu zdroje tepla) nebo se směšuje vratná voda ve směšovací armatuře (třícestný/čtyřcestný směšovací ventil) s přívodní otopnou vodou. Efektivní regulací výkonu zdroje tepla je regulace vůči venkovní teplotě tzv. ekvitermní regulace. Ke zdroji tepla je napojené čidlo, které snímá venkovní teplotu. Toto čidlo se umisťuje na severní stranu fasády nebo na místo, kde nebude ovliněno nepříznivými vlivy (přímé sluneční záření, vyústění vnitřního teplého vzduchu nebo naopak přízemními mrazy atd.).

Druhým způsobem regulace výkonu je díky změně objemového průtoku (kvantitativní regulace). Při této regulaci se mění pouze objemový průtok otopné vody při konstantní teplotě topné vody. Změnu objemového průtoku lze uskutečnit snížením průtoku například přizavřením regulačního šroubení, termostatického ventilu nebo rozdělením průtoku pomocí trojcestného rozdělovacího ventilu.

Hledáte řešení na míru vašemu domu a spotřebě?

Separátor

Další články na téma vytápění domu