Regulace výkonu otopné soustavy

Regulace výkonu otopné soustavy

Přiveďte vytápění své domácnosti k dokonalosti. Můžete mít sebelepší zdroj vytápění, pokud ale nedojde ke správnému nastavení a vyvážení otopné soustavy, systém nikdy nebude fungovat optimálně. Vy si tak budete muset zbytečně připlácet za vytápění nebo doma mrznout. Co můžete udělat pro to, aby vaše vytápění fungovalo co nejúčinněji?

Přiveďte vytápění své domácnosti k dokonalosti. Můžete mít sebelepší zdroj vytápění, pokud ale nedojde ke správnému nastavení a vyvážení otopné soustavy, systém nikdy nebude fungovat optimálně. Vy si tak budete muset zbytečně připlácet za vytápění nebo doma mrznout. Co můžete udělat pro to, aby vaše vytápění fungovalo co nejúčinněji?

Správné dimenzování otopné soustavy je klíčové

Otopná soustava jsou klíčovým prvkem efektivního vytápění domů i bytů. Její správné navržení a regulace výkonu je nezbytné pro optimalizaci spotřeby energie a dosažení maximálního teplotního komfortu.

Nejúčinnější kombinace: podlahové vytápění s tepelným čerpadlem

Nejefektivnější je topný systém s podlahovým vytápěním zkombinovaný s tepelným čerpadlem. Protože pro podlahové vytápění stačí topná voda ohřátá na 30 až 35 °C, výrazně s ním šetříte náklady na vytápění, ať už používáte jakýkoliv zdroj tepla. Úspory ještě znásobíte díky tepelnému čerpadlu, které dosahuje účinnosti až 350 %.

Správný teplotní spád otopné soustavy

Při návrhu systému vytápění je potřeba zvolit vhodný teplotní spád otopné soustavy podle jejího typu, otopných ploch a zdroje tepla. Základní jednotkou pro teplotní spád je 1 K (Kelvin), ale používají se také °C. Teplotní spád u nízkoteplotních soustav se volí v rozmezí 10– 25 K, u horkovodních soustav 4050 K.

Dimenzování výkonu otopné soustavy podle venkovní teploty

Výkony jednotlivých otopných ploch jsou stanoveny na nejnepříznivější venkovní podmínky, především na venkovní teplotu – tzv. venkovní výpočtovou teplotu (tuto teplotu udává norma ČSN EN 12831 podle oblasti). Během otopného období nastává tato teplota velmi zřídka nebo vůbec není dosažena. Proto většinu topné sezóny je tedy výkon otopné plochy předimenzován, což není z komfortního, ale hlavně i z ekonomického hlediska vhodné a je zapotřebí tento výkon regulovat (snižovat).

Kvalitativní a kvantitativní regulace výkonu

Regulaci výkonu otopné plochy lze provést buď změnou teploty (kvalitativní regulace) nebo změnou objemového průtoku otopné vody (kvantitativní regulace). 

Při kvalitativní regulaci zůstává objemový průtok otopné vody beze změny, pouze se mění její teplota přímo ve zdroji tepla (regulace výkonu zdroje tepla) nebo se směšuje vratná voda ve směšovací armatuře (třícestný/čtyřcestný směšovací ventil) s přívodní otopnou vodou. Efektivní regulací výkonu zdroje tepla je regulace vůči venkovní teplotě – tzv. ekvitermní regulace. Ke zdroji tepla je napojené čidlo, které snímá venkovní teplotu. Toto čidlo se umisťuje na severní stranu fasády nebo na místo, kde nebude ovlivněno nepříznivými vlivy (přímé sluneční záření, vyústění vnitřního teplého vzduchu nebo naopak přízemními mrazy atd.).

Druhou možností je kvantitativní regulace, při níž se mění pouze objemový průtok otopné vody; její teplota zůstává zachována. Změnu objemového průtoku lze uskutečnit například přizavřením regulačního šroubení, termostatického ventilu nebo rozdělením průtoku pomocí trojcestného rozdělovacího ventilu. 

Každá varianta regulace má své výhody a nevýhody, a je důležité vybrat takovou, která odpovídá konkrétním podmínkám a požadavkům otopné soustavy.

Optimalizace otopné soustavy po zateplení domu

Ke změnám nemusí docházet jen u venkovních podmínek. Změnit se může i tepelná ztráta domu, kdy se rozhodnete objekt rekonstruovat nebo alespoň částečně zateplit či třeba jen vyměnit okna. Po zateplení domu je nezbytné provést nový hydraulický výpočet, který zohlední změny tepelných ztrát jednotlivých prostor. Následovat by mělo nové nastavení a termohydraulické vyvážení otopné soustavy.

Pozor na neodborné zásahy

Neodborné zásahy do regulace, pokusy o úpravu ekvitermních křivek nebo nastavení termostatických ventilů mohou mít negativní dopady na celý systém a způsobit problémy s tlakovou diferencí a hlukem na termostatických ventilech. Vždy se proto vyplatí svěřit tuto práci odborníkům na vytápění. Kontaktujte nás a nechte si navrhnout vytápění na míru vašemu domu a vašim potřebám.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?