Expert radí: Proč použít akumulační nádobu k tepelnému čerpadlu?

Expert radí: Proč použít akumulační nádobu k tepelnému čerpadlu?

Přítomnost a nepřítomnost akumulační nádoby bývá jedním z hlavních rozdílů u instalací tepelných čerpadel u všech dostupných montážních firem, a dokonce i u výrobců, což podněcuje velmi častou diskuzi na toto téma. V tomto článku vám chci ukázat základní argumenty, proč akumulační nádrž k tepelnému čerpadlu instalovat.

Přítomnost a nepřítomnost akumulační nádoby bývá jedním z hlavních rozdílů u instalací tepelných čerpadel u všech dostupných montážních firem, a dokonce i u výrobců, což podněcuje velmi častou diskuzi na toto téma. V tomto článku vám chci ukázat základní argumenty, proč akumulační nádrž k tepelnému čerpadlu instalovat.

Akumulační nádrž pro tepelné čerpadlo součástí nabídky

Většina výrobců již ví, že s akumulační nádobou je „chování“ tepelných čerpadel klidnější a předvídatelné, proto akumulační nádoby automaticky zahrnuje do svých „doporučených“ hydraulických schémat. Slovo „doporučených“ zde má svůj výstražný význam, jelikož mnoho montážních firem tento důležitý prvek vynechá, což umožní zákazníka lákat na nižší cenu.

Argument proti akumulačním nádobám

Častým argumentem zastánců invertorových tepelných čerpadel bez akumulační nádoby je ten, že si čerpadlo přizpůsobí svůj výkon dle aktuální spotřeby tepla v domě, a tím ušetří na počáteční investici oproti start/stop (on/off) systémům. Ty musejí mít akumulační nádrž vždy, jinak nadměrně cyklují potažmo snižují svoji životnost. To je sice pravda, ale existuje řada dalších důvodů, proč u invertorových čerpadel použití akumulační nádoby velmi doporučuji.

Důležitá funkce odmrazování

Akumulační nádoba umožňuje tepelnému čerpadlu důležité odmrazování. Jak? Tepelná čerpadla s reverzním odmrazováním využívají k odmrazení výparníku uložené teplo v otopné soustavě. Tohoto tepla musí být pro dokonalé odmrazení dostatečné množství. Množství tohoto tepla ovlivňuje teplota topné vody a její objem. Jelikož teplota vody bývá relativně málo proměnná, zůstává nejdůležitější zmiňovaný objem. A právě přidáním akumulační nádoby objem v soustavě zvýšíme

Správnost zapojení tepelného čerpadla s akumulační nádrží předejde studenému topení

Pokud akumulační nádobu zapojíme čtyřbodově (dvěma trubkami se z jedné strany napojí tepelné čerpadlo a podobně z druhé strany otopná soustava), využije tepelné čerpadlo pro odmrazení energii v akumulační nádobě a nedojde k výraznému ochlazení otopné soustavy, velmi často zákazníky popisovaného jako „náhle studené“ radiátory.

Uzavření hlavic nebude problém

Další výhoda čtyřbodového zapojení se ukáže, pokud v jsou soustavě nainstalovány termostatické hlavice u radiátorů nebo servopohony u podlahového topení. Zásahem uživatele nebo časových programů může dojít k jejich uzavření a současnému požadavku na odmrazení. S čtyřbodovým zapojením se může snížit objem topné vody a současně tepelné čerpadlo odmrazit. 

Prodlužování životnosti tepelného čerpadla

Velmi důležité je si uvědomit, že ani invertorové čerpadlo nedokáže přizpůsobit svůj výkon tak rychle, jako může dojít ke změně průtoku v otopné soustavě (uzavření hlavic) a tím ke změně odběru tepla. Pokud je správně osazena akumulační nádoba, dostane tepelné čerpadlo dostatek času, aby mohlo zmodulovat svůj výkon a nebylo vystaveno velkým změnám. Dá se říci, že díky tomu dochází k prodlužování životnosti celého tepelného čerpadla.

Akumulační nádrž – fotovoltaika

Akumulační nádoba se dá využít k akumulaci tepla nejen z tepelného čerpadla nebo i jiného zdroje vytápění, ale také z fotovoltaiky. Pro ohřev vody (k vytápění i na mytí) tak můžete efektivně využívat také přebytky energie vyrobené ze slunce.

Tip: Více o fotovoltaickém ohřevu vody se dočtete v dalším článku.

Nevýhody akumulační nádoby

  • Větší prostorová náročnost v technické místnosti,
  • nutnost dalšího oběhového čerpadla pro otopnou soustavu,
  • vyšší investiční náklady.

Podmínky, kdy je možné akumulační nádoby vynechat, nebo snížit či zvýšit její objem, jsou velmi individuální a vždy je nutné zvážit plusy a mínusy tohoto rozhodnutí.

Máte k tomuto tématu nějaké otázky? Neváhejte kontaktovat svého Woltair experta.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?