A7/W35

A7/W35 je specifický termín používaný v oblasti tepelných čerpadel k označení standardních podmínek, za nichž se měří výkon nebo topný faktor (COP) tepelných čerpadel. Tento formát odkazuje na Air/Water princip, tedy na "vzduch/voda" a představuje dvě základní hodnoty: teplotu venkovního vzduchu a teplotu topné soustavy.

Číslice v názvu se vztahují na konkrétní teploty ve stupních Celsia. "A7" tedy znamená, že venkovní vzduch má teplotu 7 °C. "W35" naopak označuje teplotu topné soustavy, která je nastavena na 35 °C.

Tyto hodnoty slouží jako standardizované měřítko, podle kterého se může uživatel rozhodnout, jaké tepelné čerpadlo je pro jeho potřeby nejvhodnější. Příklad: tepelné čerpadlo může mít při těchto standardních podmínkách (A7/W35) výkon 7 kW a topný faktor (COP) 4,4.

Různá čerpadla mohou mít při stejných podmínkách rozdílný výkon a topný faktor. To odráží jejich specifické vlastnosti a technologie, které využívají k získání a přeměně tepla. Díky standardním podmínkám A7/W35 je možné takovéto rozdíly objektivně porovnávat a vybrat nejefektivnější řešení.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla