Topný faktor tepelného čerpadla (COP)

Topný faktor tepelného čerpadla (COP –Coefficient of Performance) určuje poměr mezi tepelným výkonem a elektrickým příkonem potřebným k provozu tepelného čerpadla v určitém okamžiku. Oproti tomu sezónní topný faktor (SCOP) hodnotí efektivitu tepelného čerpadla za celou topnou sezónu. Čím je hodnota COP vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější při přeměně energie a tím menší je jeho spotřeba elektřiny.

Topný faktor tepelného čerpadla bývá vyjádřen číslem, které udává, kolikrát víc tepelné energie tepelné čerpadlo dodá, než kolik jí spotřebuje. Například topný faktor 3 znamená, že tepelné čerpadlo vyprodukuje třikrát více tepla, než je množství spotřebované elektrické energie. U hodnoty topného faktoru by vždy mělo být uvedeno, za jakých podmínek byla dosažena. Standardní podmínky je teplota venkovního vzduchu 7 °C a teplota topné vody 35 °C. Standardní podmínky se zapisují ve formátu A7/W35.

Topný faktor je klíčovým ukazatelem při hodnocení efektivity tepelného čerpadla a jeho ekonomické návratnosti, neboť nižší spotřeba elektrické energie znamená nižší provozní náklady.

Další informace o tepelných čerpadlech

Další informace o dotacích na tepelná čerpadla