Akumulace do vody

Akumulace do vody je efektivní způsob využití přebytků energie generované fotovoltaickou elektrárnou, přičemž tato energie je využita k ohřevu užitkové nebo topné vody. Tato metoda nabízí alternativu k tradičnímu skladování energie v bateriích, které může být poměrně nákladné.

Princip akumulace do vody spočívá v tom, že přebytek energie vytvořený solárními panely není uložen do akumulátoru, ale místo toho se využívá k ohřevu vody. V praxi to znamená, že když je produkce energie z fotovoltaických panelů vyšší než aktuální spotřeba, tato nadbytečná energie se přesměruje k ohřevu vody v otopné soustavě nebo bojleru. Tato voda pak může být využita pro účely topení nebo pro běžné domácnostní účely, jako je sprchování, mytí nádobí apod.

Je důležité podotknout, že akumulace do vody je ekonomicky efektivnější než použití baterií pro skladování energie, ale nemá schopnost uchovávat energii na pozdější dobu jako klasické bateriové úložiště. Tedy, pokud je potřeba využít energii v době, kdy panely nejsou schopny generovat dostatek elektřiny (například v noci nebo v oblačných dnech), akumulace do vody nebude moci tyto potřeby plně uspokojit.

Nicméně pro ty, kteří mají výraznou denní spotřebu teplé vody a hledají způsob, jak efektivně využít energii ze svých fotovoltaických panelů, může být akumulace do vody ideálním řešením.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku