Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna (nazývaná zkráceně fotovoltaika, solární elektrárna nebo také sluneční elektrárna) je energetické zařízení, které vyrábí elektřinu ze slunečního záření. 

Fotovoltaická elektrárna (nazývaná zkráceně fotovoltaika, solární elektrárna nebo také sluneční elektrárna) je energetické zařízení, které vyrábí elektřinu ze slunečního záření. 

Fotovoltaika –⁠ princip

Jaký je princip fotovoltaiky? Panely přeměňují sluneční záření, které na ně dopadá, na stejnosměrný proud. Ten pak střídač (kterému se říká také měnič) převádí na elektřinu střídavou, která napájí běžné spotřebiče, jenž jsou připojené do sítě. Pokud se energie vyrobí nadbytek, ukládá se do fotovoltaické baterie pro pozdější použití.

Fotovoltaická elektrárna využívá princip, známý jako fotoelektrický jev. K tomu dochází ve fotovoltaických článcích v panelech, když na ně dopadá sluneční záření.

  • Fotony, které dopadají na fotovoltaický článek, vyráží elektrony z obalu atomu křemíku. Ty se tak dávají do pohybu.
  • Čím rychleji se elektrony pohybují, tím více elektřiny panely vyrobí.
  • Celkový výkon panelu záleží na tom, jaký je rozdíl energie mezi elektrony v klidovém stavu, a v pohybu.
  • To, jak fungují solární panely, je ovlivněno také teplotou. Při nižších teplotách mají nehybné elektrony nižší energii. Když jsou slunečním zářením aktivovány, je nárůst jejich energie vyšší. Proto je účinnost panelů vyšší v zimě (přibližně o 0,4 % na každý °C) než v létě. Při vyšších teplotách jsou totiž elektrony v klidovém stavu více zahřáté, a tedy mají i vyšší počáteční energii.

Obr. Solární elektrárna a princip fotoelektrického jevu

Prvky fotovoltaické elektrárny

Solární elektrárnu tvoří tři základní prvky: fotovoltaické panely, střídač a baterie. Nyní si popíšeme, jak funguje solární panel i další komponenty celého solárního systému.

Jak fungují solární panely

Fotovoltaické panely (neboli moduly) jsou tvořeny fotovoltaickými články. To jsou v podstatě polovodičové diody, které jsou navzájem propojené (buď paralelně nebo sériově). Panely jsou z přední strany kryté odolným sklem, zasazeném obvykle v hliníkovém rámu; na zadní straně je plastová fólie a konektor k propojení s dalšími prvky elektrárny.

Typy fotovoltaických panelů

Podle typu použitých fotovoltaických článků mohou být panely monokrystalické, polykrystalické nebo amorfní. Liší se svými vlastnostmi a účinností za různých světelných podmínek.

Druhy panelůmonokrystalické panelypolykrystalické panelyamorfní panely
Výhodyvysoká účinnost při ideálních podmínkáchrovnoměrný výkonvyšší citlivost při nižší intenzitě sl. záření
Nevýhodypomalejší rozběh výroby elektřinyo něco menší účinnost než mono-výrazně menší účinnost

Obecně se tedy dá říct, že pro střechy s dobrou orientací a sklonem ke slunci se nejlépe hodí monokrystalické panelyPolykrystalické panely se zase hodí pro lokality, kde je světlo více rozptýlené a přichází ze strany. Nicméně rozdíly v účinnosti těchto dvou typů panelů jsou pouze v řádu procent a při výkonu dnešních panelů můžete zvolit v podstatě kterýkoliv z nich. 

V České republice se nejčastěji prodávají monokrystalické panely, protože se lépe hodí pro naše zeměpisné šířky. Oblíbené jsou také pro svoji černou barvu, kterou většina zákazníků preferuje.

Na jakou střechu lze umístit fotovoltaické panely? To zjistíte v našem dalším článku. Dozvíte se v něm také, jak si poradit, když střecha vašeho domu není pro jejich instalaci vhodná.

Tip: Chcete se toho o solárních panelech dozvědět více? Přečtěte si také podle čeho vybírat fotovoltaické panely. V následujícím článku zase vysvětlujeme nejdůležitější pojmy související s fotovoltaickou elektrárnou.

Jak funguje střídač v součinnosti s baterií pro fotovoltaiku

Energie vyrobená panely proudí dvěma kabely do střídače, který tento stejnosměrný proud přeměňuje na proud střídavý, který ihned mohou využít domácí spotřebiče. Střídač je zároveň propojen s fotovoltaickou baterií, kam se elektřina automaticky ukládá v případě, že se v domácnosti ihned nespotřebovala.

Další fotovoltaické komponenty

Fotovoltaická elektrárna má vedle zmíněných tří základních komponent i další prvky: rozvaděč s jisticími a ochrannými prvky, řídicí a monitorovací techniku a kabelové propojení. Nezbytnou součástí je také konstrukce pro upevnění na střechu nebo jiný vhodný povrch.

Díky baterii využijete vyrobenou elektřinu na maximum

Baterie není nezbytným prvkem fotovoltaické elektrárny, ale její pořízení je velice výhodné. Slouží totiž k ukládání přebytků vyrobené energie, kterou vaše domácnost v danou chvíli nespotřebuje, a k jejímu využití na pozdější dobu, kdy je nedostatek slunečního svitu. Díky baterii můžete pohodlně překonat výpadek dodávky proudu (tzv. blackout) nebo být energeticky soběstační i na místech, kde není zavedena elektřina (proto se tyto tzv. ostrovní systémy skvěle hodí také na chatu či chalupu). Více o výhodách baterie a o tom, proč do fotovoltaické baterie investovat, se dozvíte v článku.

Cena fotovoltaiky

Když se budete zajímat o to, jaká je cena solární elektrárny, musíte tedy brát v úvahu nejen samotné panely, ale i ostatní součásti. Záleží také na tom, co všechno budete chtít solárním systémem napájet. Můžete na něj totiž připojit nejen běžné menší spotřebiče, ale třeba také zkombinovat fotovoltaiku s tepelným čerpadlem nebo nabíjet elektromobil pomocí domácí nabíjecí stanice a jezdit tak skoro zadarmo. Spočítejte si, na kolik vyjde fotovoltaika pro váš dům a kolik díky ní můžete ušetřit, pomocí naší online kalkulačky cen fotovoltaiky.

Pokud pro vás celková cena představuje příliš velkou vstupní investici, můžete si fotovoltaiku pořídit na splátky. Díky spolupráci Woltair s Českou spořitelnou mohou naši zákazníci výhodný úvěr na tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku a splátky si rozložit až na 20 let. Fakticky se pak o jejich splácení stará sluneční energie, díky které každý měsíc ušetříte za elektřinu, kterou byste jinak museli čerpat ze sítě. 

Výkon a účinnost solární elektrárny

Při návrhu fotovoltaické elektrárny bereme v potaz především požadovaný výkon FVE. Výkon panelů se udává v jednotkách Wp a pohybuje se kolem 450 Wp. Každých 1 000 Wp vyrobí přibližně 1 MWp elektřiny za rok. Elektrárny pro rodinné domy se zpravidla navrhují do velikosti, resp. výkonu do 10 kWp; pro běžnou domácnost to bývá dostačující, pokud pravidelně nenabíjí elektromobil pomocí domácní nabíjecí stanice. Domácí fotovoltaiku lze dimenzovat až do 50 kWp, což je limit, do něhož není nutné mít licenci na provozování elektrárny, jejíž získání je pro vlastníka spojeno s množstvím administrativy.

Důležitým ukazatelem je také účinnost fotovoltaických panelů. Ta udává, jaké procento z přijímané sluneční energie dokáže systém přeměnit na elektřinu. Díky technologickému pokroku se účinnost panelů neustále zvyšuje (momentálně již nad 20 %), nicméně s ohledem na fyzikální zákony není možné překročit 34 %.

Provoz bez starostí i škodlivých emisí

Díky tomu, jak funguje solární elektrárna, nepotřebuje ke svému chodu žádné pohyblivé součásti a čerpá z obnovitelného a takřka neomezeného zdroje energie (alespoň pro dalších několik miliard let). Zároveň neprodukuje žádné emise oxidu uhličitého či jiných škodlivých látek do ovzduší (právě díky instalaci fotovoltaiky a rovněž ekologických tepelných čerpadel po celé ČR jsme za poslední rok pomohli ušetřit již 6 300 tun CO2).

Fotovoltaika jako investice

výhodám fotovoltaiky přidejte dlouhou životnost solárních panelů a bezpracný provoz bez nutnosti údržby (panely mají – pokud nejsou nainstalovány vodorovně – samočisticí schopnost) a máte ideální energetické zařízení do domácnosti, které představuje skvělou investici do budoucnosti. Při současných, stále rostoucích cenách elektřiny a možnosti čerpat na fotovoltaiku státní dotace, můžete počítat s návratností vstupních nákladů přibližně do 5 let. To představuje výnosnost 10–25 % ročně, což dělá z fotovoltaiky investici ještě atraktivnější, než jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?