Bezpečné upevnění solárních panelů na střechu

Bezpečné upevnění solárních panelů na střechu

Rozhodli jste se investovat do fotovoltaiky a čerpat energii pro svou domácnost ze slunce? Než se pustíte do instalace, je nezbytné zaměřit se na jednu z nejdůležitějších fází procesu – bezpečné upevnění solárních panelů na střechu. Správně zvolená konstrukce a umístění panelů nejenže zajišťují optimální výkon, ale také chrání vaši střechu a celý objekt. Jaká jsou nejvhodnější řešení pro instalaci solárních panelů na různé typy střech? Čtěte dál a dozvíte se, co všechno je třeba vzít v úvahu.

Rozhodli jste se investovat do fotovoltaiky a čerpat energii pro svou domácnost ze slunce? Než se pustíte do instalace, je nezbytné zaměřit se na jednu z nejdůležitějších fází procesu – bezpečné upevnění solárních panelů na střechu. Správně zvolená konstrukce a umístění panelů nejenže zajišťují optimální výkon, ale také chrání vaši střechu a celý objekt. Jaká jsou nejvhodnější řešení pro instalaci solárních panelů na různé typy střech? Čtěte dál a dozvíte se, co všechno je třeba vzít v úvahu.

Správné umístění solárních panelů

Konstrukce pro fotovoltaické panely musí zajistit jejich pevné a bezpečné uchycení ke zvolenému povrchu, ale také jejich správný sklon a orientaci vůči světovým stranám. Zároveň musí být provedena s respektem k danému objektu, aby ho nijak nepoškodila ani neohrozila statiku.

Krovy ve špatném stavu nebo určité typy střešní krytiny (typicky eternit) instalaci fotovoltaiky nepřejí, protože by i při velmi opatrné manipulaci mohlo dojít k poškození střechy. Přečtěte si v našem dalším článku, na jakou střechu umístit solární panely a pod jakým úhlem, aby byla účinnost fotovoltaiky co nejvyšší a vyráběla vám co nejvíc vlastní elektřiny.

Víte, že…? Správně nainstalované solární panely nenarušují střechu, ale naopak ji chrání proti povětrnostním vlivům, čímž prodlužují její životnost.

Konstrukce pro solární panely

Existují dva základní přístupy k upevnění solárních panelů na střechu: integrace přímo do střešní krytiny nebo instalace panelů přes stávající střechu.

Kotvení panelů přímo do střechy

Při tomto řešení nahrazují solární panely původní střešní krytinu nebo její část. K tomuto účelu se nejčastěji používají solární tašky. Výhodou tohoto řešení je především estetické hledisko –⁠ panely v tomto případě lépe splynou se zbytkem střechy a nepůsobí rušivě. Jedná se však o nákladnější řešení se zvýšeným rizikem poškození střechy. Při montáži je nutné postupovat skutečně precizně, aby nedošlo k narušení konstrukce střechy a tato zůstala i v místech spojů zcela vodotěsná.

Tip: Přečtěte si, jaké existují typy solárních panelů a podle čeho si je vybrat.

Překrytí střechy solárními panely

S ohledem na výše uvedené se fotovoltaika nejčastěji instaluje přes stávající střešní krytinu. Tento postup je méně invazivní, ekonomičtější a umožňuje snazší údržbu a čištění panelů. Na střechu se v tomto případě umístí konstrukční systém, na něž se pak solární panely upevní.

Tip: Jak připravit dům na příchod fotovoltaiky? Radíme, jak na stavební přípravu a úkony, které můžete udělat před samotnou instalací, aby zásahy do objektu a chodu domácnosti byly co nejmenší.

Držáky solárních panelů na šikmé vs. na ploché střeše

Sklon střechy hraje při montáži panelů klíčovou roli. Pro šikmé střechy se jako držáky solárních panelů často využívá systém střešních háků a kolejnic, nejčastěji z lehkého hliníku, které umožňují upevnění panelů nad střešní krytinou. Tímto způsobem je zajištěn i větší prostor pro údržbu. Naopak na plochých střechách se využívají zátěžové nebo svařované podpěry, které drží panely na střeše pomocí váhy betonových bloků nebo speciálních rámových konstrukcí. Pokud je to možné, solární panely se v každém případě instalují tak, aby měly náklon 20–50°, přičemž maximální výnos v průměru za celý rok dosahují při sklonu 35°.

Modelová instalace solárních panelů Aiko na plochou střechu

Tip: Přečtete si, jaká je velikost solárních panelů a kolik místa zaberou na střeše podle toho, zda je šikmá, či plochá. Náklon střechy bude mít vliv také na to, jak se rozloží hmotnost panelů. U ploché střechy musíte počítat se zátěží až 50 kg/m2, a máte-li pochybnosti, zda to vaše střecha unese, doporučujeme nechat si předem zpracovat statický posudek.

Při instalaci solárního systému na střechu s taškami nebo břidlicí se kovové háky upevňují přímo do střešních krokví. K hákům se připojí svislé lišty, na něž se připevní panely pomocí speciálních svorek nebo držáků. Kolem háků se nanese těsnění, které zajistí, aby střechou nezatékalo do objektu. 

Proces instalace je podobný i u plechových střech – rozdíl je víceméně jen v upevnění lišt, které drží solární panely. Tato konstrukce tvarem kopíruje vlnitý tvar střešní krytiny a je připevněna pomocí kombinovaných šroubů či vrtů s gumovým těsněním.

Kvalitní komponenty a dodržení správných postupů jsou základ

Správně zvolené kvalitní komponenty a dodržení patřičných montážních postupů je pro funkčnost a dlouhou životnost celého fotovoltaického systému nezbytné. Proto je velmi důležité svěřit montáž fotovoltaiky odborníkům.

Kontaktujte nás a nechte si sestavit návrh řešení fotovoltaiky na míru potřebám vaší domácnosti. Postaráme se o to, aby byl celý systém nainstalován v souladu s platnými normami a předpisy, a to včetně správného uzemnění fotovoltaiky. Tak budete mít jistotu, že váš dům i s fotovoltaikou budou naprosto v bezpečí.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?