Jak využít přebytky z fotovoltaiky? Výkupem elektřiny!

Jak využít přebytky z fotovoltaiky? Výkupem elektřiny!

Chcete z domácí elektrárny vytěžit co nejvíc a zkrátit její návratnost na minimum? Využijte výkup elektřiny z fotovoltaiky. Vysvětlíme vám, jak to funguje a jaké možnosti na trhu existují. Již brzy budete moct elektřinu nejen prodávat, ale také sdílet a výhodně s ní hospodařit.

Chcete z domácí elektrárny vytěžit co nejvíc a zkrátit její návratnost na minimum? Využijte výkup elektřiny z fotovoltaiky. Vysvětlíme vám, jak to funguje a jaké možnosti na trhu existují. Již brzy budete moct elektřinu nejen prodávat, ale také sdílet a výhodně s ní hospodařit.

Co jsou to přetoky do sítě

Toky elektřiny v rámci solárního systému řídí střídač. Ten má za úkol udržovat co nejnižší odběr ze sítě, aby vaše úspory za energie byly co největší. Vyrobenou elektřinu dodává nejprve k pokrytí přímé spotřeby domácnosti. Pokud je produkce ze solárních panelů větší, než kolik je aktuálně potřeba, začne střídač nabíjet baterie, pokud jimi systém disponuje. Vyrobená elektřina se dá využít také k ohřevu vody nebo třeba nabíjení elektromobilu pomocí nabíjecí stanice.

Teprve ve chvíli, kdy je výroba z fotovoltaiky natolik veliká, že pokryje spotřebu i nabíjení baterií, začne střídač posílat přebytky z FVE do sítě. Přebytky elektřiny, které proudí do distribuce, se nazývají přetoky do sítě a lze je výhodně odprodávat.

Víte, že…? Přetoky do sítě mohou nastat pouze u on-grid nebo hybridních solárních systémůOstrovní elektrárny (off-grid) nejsou totiž k distribuční síti připojeny, takže u nich k žádným přetokům docházet nemůže.

Jak je to s výrobou elektřiny v průběhu roku

Běžná domácí fotovoltaická elektrárna (20 ks solárních panelů, celkový instalovaný výkon 10 kWp, kapacita baterií 14,2 kWh) vyrobí přes letní měsíce až jednou tolik elektřiny, než kolik jí dokážete spotřebovat a byla by velká škoda tuto energii nezhodnotit. Vyrobenou elektřinu totiž není možné uchovávat v bateriovém úložišti z léta až do zimy  – baterie jsou totiž určené pouze ke krátkodobému ukládání elektřiny, například na 2 až 3 dny. 

Byť prodej přebytků z fotovoltaiky není sám o sobě až tak výnosný, účinně vám pomůže kompenzovat zimní období, v němž fotovoltaika tolik elektřiny nevyrobí, a vy ji budete muset částečně dokupovat z distribuce. V součtu tak s fotovoltaikou ušetříte až 80 % ročních výdajů za elektřinu a pomáháte si zkracovat návratnost fotovoltaiky.

 

Výkup přebytků z FVE – jaké jsou možnosti

Přebytky z fotovoltaiky lze využít následujícími způsoby:

Zadarmo do sítě

Pokud neuzavřete smlouvu na výkup solární energie, budou přebytky elektřiny proudit do sítě, aniž byste je jakkoliv zhodnotili. Navíc si musíte dát pozor: pokud byste překročili hodnotu rezervovaného výkonu, která je uvedena ve smlouvě o připojení, jíž máte uzavřenou s provozovatelem distribuční soustavy, hrozí vám dokonce pokuta

Pokud přetoky mít nechcete nebo distributor nepovolí přetoky, dá se systém nastavit tzv. bezpřetokově (přetoky se softwarově vypnou). „Cíleně se rozhodnout přetoky nemít nedává smysl. Každý nevyužitý přetok i při sebelepším nastavení a návrhu FVE tak, aby měla co nejméně přetoků, se totiž dá ekonomicky zhodnotit,“ uvádí Lukáš Papež, expert na fotovoltaiku.

Virtuální baterie

Další možností je využití služby „virtuální baterie“, která funguje v podstatě na principu výkupu elektřiny. Přebytky odejdou do sítě a vy si je v případě potřeby můžete odkoupit zpět za podstatně výhodnější cenu než při klasickém odběru: neplatíte za silovou složku, ale hradíte pouze distribuční poplatky, tedy regulovanou cenu elektřiny. Tato služba je zpoplatněna a podmínky se liší dle distributorů.

Prodej za fixní cenu

Prodej elektřiny z FVE můžete mít se zvolenou společností fixován na určitou, předem domluvenou cenu za kWh. To je vhodná varianta pro ty, kteří chtějí mít jistotu výše odkupu elektřiny, nicméně chytrým obchodováním na spotovém trhu se dají přetoky do sítě zhodnotit i více – ale samozřejmě s určitým rizikem a nejistotou, jak se budu ceny na burze vyvíjet.

Prodej na spotovém trhu

Na spotovém trhu se ceny elektřiny mění každou hodinu. Za příznivých podmínek tak můžete elektřinu výhodněji prodat. Zatímco cena dodávkové elektřiny je pro odběratele pevně dána v ceníku, výkupní cena elektřiny na spotu je proměnlivá a odráží efektivitu solární výroby: mění se s ročními obdobími i denní dobou – vyšší ceny výkupu bývají v ranní a večerní špičce, naopak nižší jsou v průběhu dne a o víkendech. Při hezkém počasí, kdy fotovoltaika vyrábí velké množství energie, vzniká v síti nadbytek elektřiny, což sráží cenu výkupu dolů. 

Tip: Výhodné obchodování s elektřinou z fotovoltaiky pro vás bude do budoucna zajišťovat unikátní Woltair mobilní aplikace, kterou jsme vyvinuli přímo pro naše zákazníky.

Podmínky pro obchodování s elektřinou

Obchodování s elektřinou z fotovoltaiky je snadné. Jako vlastník domácí solární elektrárny jednoduše uzavřete smlouvu o prodeji přebytků elektřiny s vámi zvoleným obchodníkem, tedy společností, která tyto služby nabízí.

Abyste mohli elektřinu prodávat, zažádáte si u provozovatele distribuční soustavy o přidělení tzv. výrobního EAN. Kódy EAN tak budete mít dva: jeden spotřební, které má každé odběrné místo, a nově i výrobní EAN, díky němuž si můžete vybrat, komu budete přebytky elektřiny prodávat. Nejste tedy vázáni na jednu společnost – váš elektroměr dokáže zvlášť měřit elektřinu dodanou ze sítě a tu, kterou jste naopak do sítě dodali vy; můžete tedy elektrickou energii kupovat od jedné společnosti a jiné ji zase prodávat.

Příjmy z prodeje elektřiny z fotovoltaiky nemusíte danit, pokud nepřekročí celkovou částku 30 000 Kč za dané zdaňovací období, ani kvůli tomu nemusíte podávat daňové přiznání. To platí pro všechny, kdo provozují fotovoltaiku bez licence.

Bez licence na výrobu elektřiny od ERÚ můžete provozovat domácí elektrárnu do 50 kW. Do tohoto limitu nepotřebujete mít ani stavební povolení, pokud instalace systému nezasáhne do nosných konstrukcí nebo nezmění způsob užívání stavby.

Nové možnosti hospodaření s elektřinou v roce 2024

Od léta budete vyrobenou elektřinu moct nejen prodávat, ale i sdílet! 1. 7. 2024 nabude účinnosti novela energetického zákona (Lex OZE II), která v praxi umožní sdílení elektřiny napříč celou elektrizační soustavou České republiky, a to dvojím způsobem:

Jako aktivní zákazník

Aktivní zákazník je jednotlivec nebo skupina do 10 osob, které společně vyrábějí elektřinu a sdílí ji mezi sebou. To vám nově umožní například čerpat solární energii, kterou vám vyrábí fotovoltaika na chalupě, doma v panelákovém bytě. Stačí provést bezplatnou registraci u Elektroenergetického datového centra (EDC). 

Ke sdílení elektřiny bude nutné tzv. průběhové měření, které dokáže měřit spotřebu každých 15 minut. „Na rozdíl od běžných elektroměrů dovedou komunikovat na dálku, a hlavně umí měřit spotřebu i výrobu elektřiny v krátkých časových intervalech, typicky v řádu minut nebo hodin,“ vysvětluje Albert Soukup, vedoucí zákaznických inovací ve Woltair.

Jako energetické společenství

Sdílení elektřiny v rámci energetického společenství je určeno pro větší skupiny osob až o 1 000 členech. Ti budou moci sdílet energie ze společných výroben. Sem budou patřit např. společenství vlastníků jednotek (SVJ), domácnosti, obce, školy, úřady nebo malé firmy.

V rámci jednoho bytového domu mohou domácnosti elektřinu sdílet už od loňského roku, a to na základě vyhlášky Energetického regulačního úřadu. Spuštění EDC od července 2024 by však mělo tuto formu sdílení elektřiny ještě usnadnit.

 

Chcete mít fotovoltaiku, která co nejefektivněji pokryje spotřebu vaší domácnosti, a ještě s ní budete moct výhodně odprodávat přebytky nebo je sdílet v rámci rodiny či komunityKontaktujte nás ještě dnes a my vám navrhneme řešení na míru.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?