Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek je základní stavební jednotkou fotovoltaických (solárních) panelů, které se využívají pro přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Strukturou se podobá polovodičové diodě a jeho hlavní funkcí je absorpce světla a vytváření elektrického proudu.

Princip fungování fotovoltaického článku spočívá v přeměně energie slunečního světla na elektrickou energii. Tento proces je známý jako fotovoltaický efekt. Když foton světla udeří na povrch fotovoltaického článku, může vyrazit elektron z jeho oběžné dráhy a vytvořit tak elektrický proud.

Fotovoltaické články jsou obvykle sestaveny do panelů, kde jsou propojeny sériově nebo paralelně. Sériové zapojení zvyšuje napětí, zatímco paralelní zapojení zvyšuje proud. Typ a konfigurace zapojení článků v panelu mohou ovlivnit celkový výkon fotovoltaického systému.

Je důležité zmínit, že efektivita fotovoltaických článků může být ovlivněna různými faktory, včetně typu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, orientace a sklonu fotovoltaických panelů, místních klimatických podmínek a možného zastínění panelů.

Navzdory svému zdánlivě jednoduchému designu je každý fotovoltaický článek výsledkem vysoce sofistikovaného vědeckého a technologického výzkumu. S jejich pomocí můžeme využívat obnovitelnou a čistou energii slunce pro výrobu elektrické energie, což přispívá k boudcímu udržitelnému a ekologickému energetickému mixu.

Další informace o fotovoltaice

Další informace o dotacích na fotovoltaiku