Sluneční energie jako klíč k udržitelné budoucnosti

Sluneční energie jako klíč k udržitelné budoucnosti

Sluneční energie je v podstatě nevyčerpatelný zdroj, který nás udržuje při životě. Její působení vnímáme a využíváme pasivně vlastně neustále. Další její výhody ale můžeme čerpat i aktivně – například pomocí fotovoltaiky, která nám zajistí úspory za energie, nezávislost, komfort i čistší životní prostředí.

Co je to sluneční energie

Sluneční energie vzniká jako důsledek termonukleární reakce, k níž dochází v jádru Slunce. Odhadem přemění Slunce každou sekundu až 700 milionů tun vodíku na helium, přičemž se více než 4 miliony tun hmoty transformuje na energii

Sluneční energie je katalyzátorem téměř všech procesů, které na Zemi probíhají, a to včetně změn počasí a teploty či zachování koloběhu vody. Bez sluneční energie by nemohla fungovat ani fotosyntéza rostlin, bez rostlin by nebyl kyslík. Veškerý život na Zemi je tedy na sluneční energii bytostně závislý.

Je sluneční energie a solární energie to samé?

Na první pohled by se mohlo zdát, že ano. V praxi však každý z těchto termínů znamená trochu něco jiného. Sluneční energie se používá jako obecný termín označující veškerou energii, kterou produkuje Slunce. Solární energií se obvykle myslí elektřina vyráběná fotovoltaickými systémy právě ze sluneční energie.

Výhody sluneční energie a jak se dá využít

  • Je to obnovitelný zdroj, který tu bude dalších několik miliard let
  • Je zdarma
  • Její využívání zajišťuje ekologický provoz bez emisí
  • Na fotovoltaiku, která sluneční energii přeměňuje na elektřinu, můžete čerpat dotaci až 176 000 Kč
  • Nabízí nezávislost na distribuční síti
  • Dá se využít k napájení spotřebičů, ohřevu vody i vytápění domácnosti

Na druhou stranu je však třeba počítat s kolísavostí intenzity slunečního záření v průběhu dne i celého roku. V našich klimatických podmínkách se tímto způsobem sice většinou nedají pokrýt energetické nároky domácnosti ze 100 %, ale i tak může sluneční energie pomoct snížit roční výdaje za elektřinu až o 80 %. Vyšší pořizovací náklady na solární systémy se dají pokrýt výše zmíněnou dotací z programu Nová zelená úsporám nebo i zvýhodněným úvěrem.

Aktivní a pasivní využití sluneční energie

Sluneční energii lze využít přímo – tedy pasivně, aniž by bylo potřeba ji nějak transformovat. Využívá se vlastně účinků skleníkového efektu. Tímto způsobem lze například přihřívat bazén či interiér domu. Obzvlášť pasivní domy s tímto druhem využití energie slunečního záření přímo počítají – mívají velká okna situovaná na jih, kterými dovnitř proudí sluneční paprsky, a znatelně zvyšují teplotu v domácnosti.

Při aktivním využití sluneční energie se tato přeměňuje na elektřinu, která se dále používá. A to buď pomocí fotovoltaické elektrárny nebo s využitím solárních kolektorů. Tímto způsobem se dají pohánět spotřebiče, ohřívat voda, vytápět domácnost i nabíjet elektroauto

Jak se vyrábí solární energie

Solární energie se vyrábí ve fotovoltaických článcích, z nichž se skládají solární panely. Fotony ze slunečního záření, které dopadají na články, rozpohybují elektrony obsažené v křemíku, z nichž panely sestávají. Rozpohybované elektrony pak vytváří stejnosměrný proud, který se ve střídači (měniči) převádí na střídavou elektřinu, která se může dále využívat např. pro napájení spotřebičů. Přebytky vyrobené energie se mohou např. ukládat do baterie na pozdější použití nebo prodávat do distribuční sítě.

Tip: Více se dočtete v článku Jak funguje fotovoltaická elektrárna.

Kolik sluneční energie dokáže využít fotovoltaika?

Fotovoltaické systémy jsou dokáží přeměňovat sluneční energii na solární s účinností přes 20 %. Solární panely Aiko, které se pyšní nejvyšší účinností na trhu, dosahují až 23,8 %. Solární energie se dá takto získávat nejen z přímého slunečního svitu, ale i z rozptýleného – tedy když je pod mrakem. 

Velký vliv na množství vyrobené elektřiny mají geografické podmínky. Na naše území dopadá 950 až 1 340 kWh sluneční energie na 1 m2. Počet slunečních hodin se v českém prostředí odhaduje v průměru na 1330–1800 ročně. Nejvíce svítí na jižní Moravě, nejméně v severních Čechách. Důležité je umístění solárních panelů směrem na jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní stranu, kde slunce svítí přes den nejvíce.

Tip: Pokud vás zajímá, zda se u nás fotovoltaika skutečně vyplatí, i když Česko není žádná Florida, přečtěte si náš článek Domácí fotovoltaická elektrárna v ČR.

Investujte do své budoucnosti se solární energií

Využívání solární energie je investicí do budoucnosti. S neustále rostoucími cenami energií a se stále větším důrazem na snižování emisí skleníkových plynů je solární energie nejen ekonomicky výhodná, ale zároveň je to způsob, jak může každý jednotlivec přispět k udržitelnějšímu životu na naší planetě. Kontaktujte nás ještě dnes a nechte si navrhnout fotovoltaiku na klíč, která vám zajistí roční úspory za energie až 80 % a pohodlný, nezávislý život v čistém životním prostředí.

Hledáte řešení na míru svému domu a spotřebě?

Spustit kalkulačku

Jak vám tento článek pomohl?